Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UdL

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris, les universitats han de garantir, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

 

Manuals:

 

Implantació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

 

Mapa de processos del SGIQ 

Seguiment del SGIQ:

   Darrera modificació: