Accessibilitat al web de la UdL

 Descarregar pdf

El web de la Universitat de Lleida està construït per tal de facilitar l'accés universal i s'adapta a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C, amb la qual cosa s'eliminen les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.

El web de la Universitat de Lleida empra el gestor de continguts OpenCms (http://www.opencms.org). Les plantilles creades són accessibles de nivell AA, tot i que, com que l'editor emprat pel gestor —el FCKEditor— no genera codi totalment accessible, no podem assegurar que el contingut de les pàgines creades pels editors de la Universitat siguin accessibles a aquest nivell.

 

Observacions, queixes, reclamacions i suggeriments:

Podeu posar-vos en contacte amb la següent bústia: accessibilitat.web@udl.cat  per tal d'informar-vos i formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. Per a reclamar sobre qualsevol possible incompliment o dificultat d'accés cal accedir a la seu electrònica (https://seuelectronica.udl.cat) per tal de procedir amb el procediment administratiu corresponent.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Coooperació de la UdL.

Altrament si necessiteu qualsevol informació en un format diferent, podeu  contactar amb nosaltres a través del mateix correu, indicant-nos el vostre nom i dades de contacte, la URL on es troba el contingut i el format en que necessiteu la informació.

 

Pautes d'accessibilitat seguides en aquest web:

  • S'utilitza codi HTML5 estàndard i CSS3.
  • Es posiciona el contingut mitjançant CSS.
  • La mida de la lletra es pot modificar amb les eines del navegador.
  • S'han afegit descripcions alternatives de les imatges i continguts en Flash.
  • S'ha verificat la visualització en diferents navegadors.
  • Les seccions són accessibles amb la tecla de tabulació.
  • El menú principal és accessible amb la combinacio de la tecla Alt + la lletra subratllada del menú.
  • L'accés al contingut de les pàgines és directe (Alt + 1).
  • Els iframes tenen contingut alternatiu.

 

   Darrera modificació: