La UdL en xifres

És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.

OFERTA (curs 2022-23)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
32   Graus
16   Dobles titulacions de Grau
34   Màsters Universitaris
14   Programes de Doctorat
3   Programes de Doctorat acreditats amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
5   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
95   Màsters propis
11   Postgraus
152   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2022-23)
Centres Propis
  Total % Dones
Estudiants de Grau 8.674 59%
 Estudiants de Màster Universitari 941 52%
 Estudiants de Doctorat (2021-22) 786 55%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.906 65%
Centres Adscrits
  Total % Dones
Estudiants de Grau 694 32%
Estudiants de Màster 147  52%
 Centre de Formació Continua (2022-23)
  Total % Dones
Total estudiants Formació Continua 2.024 57%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.278 56%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 54 48%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 692 58%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2021-22)
 Grau
  Taxa
Crèdits aprovats 82%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 16%
 Taxa d'abandonament (2020-21) 8,2%
Màster Universitari
  Taxa
Crèdits aprovats 89%
Titulats
  Taxa
 Graduats de grau en temps previst 88%
 Taxa d'eficiència grau 92%
 Taxa de satisfacció grau 91%
 Taxa d'inserció laboral grau 92%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2021-22)
  Total % Dones
Estudiants titulats de graus centres propis 1.366 63%
Estudiants titulats de màster centres propis 423 55%
Tesis defensades 80 51%
 Tesis defensades amb menció internacional 23 61%
 
R+D+I (any 2022)
 Estructures
 Grups de recerca consolidats 51
 Instituts/Centres de recerca 5
 Càtedres 17
 Captació de recursos per R+D+I
Finançament R+D+I 25,10 M €
Resultats
Publicacions Web Of Science (WOS) 839
 Publicacions 1r Q 57%
 Articles Essential Science Indicators (ESI) 82
Percentatge de publicacions d'accés en obert 73%
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL
Formació (curs 2022-23)
 Estudiants estrangers de màster 6,8%
 Estudiants estrangers de doctorat (curs 2021-22) 17,7%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2021-22) 309
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2021-22) 404
 Titulacions amb conveni internacional 14
  Xarxes internacionals amb participació de la UdL 14
   
R+D+I (any 2022)
 Investigadors estrangers 8,4%
 Fons europeus R+D+I 19%
 Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat 7,7%
 Publicacions col·laboració internacional 41%
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2023)
  Total % Dones
 Total Plantilla (PDI + PAS + Inv. Predoc +  Inv. Postdoc)  1.959  54%
Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.250 49%
 Nombre de PDI Estranger 22  59%
 PDI Doctor 666 45%
 PDI Funcionari 225 40%
 PDI ETC 573 45%
 Professors permanents 422 41%
Investigadors 654 46%
 Personal d'administració i serveis 501  69%
 Personal d'administració i serveis ETC 481  69%
 
PRESSUPOST (2024)
Pressupost 109.903.300 €
RECURSOS MATERIALS (2023)
129.331  m² de superfície construïda
425.944  volums a les biblioteques
201.953  recursos electrònics a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404    places en col·legis majors/residències

 

 

La UdL als rànquings

Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

 

QS World University Rankings 2024 

 • World Ranking: posició  1001-1200 d'entre 1.503 universitats publicades

 QS World University Rankings by Subject 2023

 • Agriculture & Forestry: 201-250 d'entre 1.273 universitats

QS World University Rankings Sustainability 2024 - NOVETAT -

 • Overall: posició  382 d'entre 1.403 universitats
 • Environmental impact: posició 478 d'entre 1.403 universitats
 • Social Impact: posició 466 d'entre 1.403 universitats
 • Governance: posició 111 d'entre 1.403 universitats

 

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2023 (Shanghai Ranking)

 • World Ranking: posició  701-800 d'entre 1.000 universitats
 • National Ranking: posició 21-27 d'entre 38 universitats

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2023 (Shanghai Ranking)

 • Food Science & technology: posició 151-200 d'entre 300 universitats
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150 d'entre 500 universitats
 • Ecology: posició 201-300 d'entre 500 universitats
 • Hospitality & Tourism Management: 101-150 d'entre 300 universitats

 

THE World University Rankings 2024

 • World Ranking: posició 801-1.000 d'entre 1.904 universitats
 • National Rank: posició  7 (junt amb altres 18) d'entre 56 universitats

THE  Young University Rankings 2023

 • Posició 251-300 d'entre 963 universitats

THE Impact Rankings 2023

 • Rànquing: posició 201-300 d'entre 1.591 universitats
 • SDG 3 Salut i Benestar: 101-200 de 1.218 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: lloc 16 d'entre 1.304 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: lloc 72 d'entre 1.081 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: lloc 101-200  d'entre 901 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: lloc 201-300 d'entre 1.625 universitats

THE World University Rankings by Subject 2024

 • Arts and Humanities: posició  401-500 d'entre 691 universitats
 • Clinical and Health: posició 601-800 d'entre d'entre 1.059 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 703 universitats
 • Engineering:  posició 601-800 d'entre 1.374 universitats
 • Life Sciences: posició 501-600 d'entre 1.059 universitats
 • Psicologia: posició 501-600 d'entre 621 universitats

 

 U-Ranking 2023

 • Global: 5è lloc (junt amb altres 21) d'entre 71 universitats
 • Docència: 4r lloc (junt amb altres 24) d'entre 71 universitats
 • Recerca: 9è lloc (junt amb altres 13) d'entre 71 universitats

 

Informes de Resultats

Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern

FORMACIÓ

Informe de Formació 2022 (Consell de Govern de 28 de febrer de 2023)

Informe de Formació 2021 (Consell de Govern de 23 de febrer de 2022)

Informe de Formació 2020 (Consell de Govern de 22 d'abril de 2021)

Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)

 

R+D+I

Informe de R+D+I 2022 (Consell de Govern de 2 de maig de 2023)

Informe de R+D+I 2021 (Consell de Govern de 20 d'octubre de 2022)

Informe de R+D+I 2020  (Consell de Govern de 22 de juliol de 2021)

Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)

 

 

COMPROMÍS SOCIAL

Informe de Compromís Social 2022 (Consell de Govern de 3 de maig de 2022)

El valor social de la Universitat de Lleida. Una anàlisi quantitativa (2022)

 

 

 

Indicadors per titulació

Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.

   Darrera modificació: