Consell Social

 
versión en castellano
english version

 

Salutació del President

President Consell Social
Delfí Robinat i Català

El Consell Social de la Universitat de Lleida, que tinc l’honor de presidir, és l’òrgan de participació de la societat en la nostra universitat.

Les funcions prioritàries del Consell Social, que deriven de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, es centren en la gestió econòmica, pressupostària i patrimonial i en l’àmbit de la programació i gestió universitària, col·laborant amb l’equip rectoral en la definició dels criteris i les prioritats estratègiques.

El Consell Social es caracteritza addicionalment pel seu fort compromís social i el seu esperit de col·laboració, que busca el reforçament dels vincles entre la Universitat i la societat civil, el sector públic i el teixit productiu.  D’una banda, el Consell amplifica les activitats dutes a terme per la Universitat i fa de vincle amb les institucions de govern que prenen les decisions que l’afecten. De l’altra,  vehicula a la comunitat universitària les necessitats, demandes i preocupacions de la societat.

Tenim la sort de poder treballar en, i per a, una universitat amb alts nivells d’excel·lència i qualitat reconeguts en prestigiosos rànquings universitaris. Una universitat pública i propera, compromesa amb el seu entorn i que està oberta a la participació de tothom qui comparteixi aquests valors.

Esteu tots convidats a fer-nos arribar propostes, iniciatives i suggeriments de millora. Les vostres aportacions constitueixen una eina fonamental per al desenvolupament de la tasca que ha estat confiada al Consell Social.

Cordialment,

Delfí Robinat i Català

DOGC