Carnet UdL

 Descarregar pdf

El carnet univeristari és útil, i en alguns casos fins i tot imprescindible, per tal de poder disposar d'una targeta que ens identifiqui com a membre de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Aquesta targeta ens facilita l'accés a instal·lacions o a espais reservats (com poden ser instal·lacions i grans equipaments de la Universitat), i proporciona descomptes en activitats diverses o en establiments comercials.

 

Curs acadèmic 2023/2024 - ESTUDIANTS - CAMPUS LLEIDA -

Per a poder realitzar aquest tràmit a Lleida, caldrà que demaneu cita prèvia . Més informació al telèfon 973 003 588. Per a poder demanar el carnet, cal que hagueu formalitzat la matrícula.

El punt d'emissió del carnet és la unitat d'Informació i Orientació Universitària:

  • Campus Cappont – C/ Jaume II, 67 bis planta baixa

Per a més informació, adreceu-vos al mail: suportestudiants@udl.cat

 

Curs acadèmic 2023/2024 - ESTUDIANTS  - CAMPUS IGUALADA-

Per a poder realitzar aquest tràmit a Igualada, caldrà que demaneu cita prèvia. Més informació al telèfon 93 8035300, ext. 7004. Per a poder demanar el carnet, cal que hagueu formalitzat la matrícula.

  • El punt d'emissió és la Secretaria del Campus d'Igualada (Av. Pla de la Massa,8).
Per a més informació, adreceu-vos al mail: igualada.suport@udl.cat.

 

 

 

Curs acadèmic 2023/2024 PDI i PTGAS - CAMPUS LLEIDA  

Cal demanar cita prèvia. El punt d'emissió d'aquests carnets és l'Oficina de l'Entitat de Registre de Certificats Digitals (ERCD), despatx 3.51, edifici Rectorat, Plaça V. Siurana,1 de Lleida.

Per a més informació, adreceu-vos al mail: ercd@udl.cat.

 

Curs acadèmic 2023/2024 PDI i PTGAS- CAMPUS IGUALADA

Cal demanar cita prèvia. El punt d'emissió és la Secretaria del Campus d'Igualada (Av. Pla de la Massa,8).

Per a més informació, adreceu-vos al mail: igualada.economic@udl.cat o bé al telèfon 93 8035300, ext. 7006.

 

 

 

   Darrera modificació: