Seguiment

Anualment, els responsables de cada titulació hauran d'elaborar un informe de seguiment. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, farà una avaluació dels informes de seguiment de les titulacions, especialment dels que continguin propostes de modificació substancial, continguin indicadors que requereixin una atenció especial o bé hagin de rebre una visita d'avaluació externa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: