Portafoli del Centre

Al campus virtual de la UdL els centres i les titulacions disposen d'un espai anomenat "Portafoli del centre" on es recull tota la documentació de les titulacions relacionada amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre.

En aquest espai la documentació s'organitza en els diferents apartats de la Guia de Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'AQU Catalunya.

Tots els càrrecs amb responsabilitats en la gestió de les titulacions tenen accés a aquest espai de documentació. La direcció d'un centre és la responsable d'autoritzar tots els permisos de les persones que poden gestionar o consultar aquesta informació.

La unitat de Qualitat i Planificació Docent revisa que estiguin disponibles els documents que mostren el desplegament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat d'una facultat o escola. Una part d'aquesta documentació l'actualitza la mateixa unitat i una altra part és actualitzada per la coordinació i el centre.

El Portafoli del centre és una eina molt important en el procés d'acreditació de les titulacions i del centre. Aquesta eina permet a un nou càrrec accedir a tota la trajectòria dels estudis i disposar de tota la informació sobre la seva activitat, resultats i accions de millora desenvolupades.

Podeu accedir a l'espai directament des d'aquest enllaç posant el vostre nom d'usuari i contrasenya de la UdL, i si teniu dubtes o problemes d'accés podeu entrar al Centre d'Ajuda del Campus Virtual.

 

   Darrera modificació: