Estudiantat

 Descarregar pdf

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dos modalitats següents:

a) Pràctiques curriculars:

 • són activitats acadèmiques integrades en el Pla d’estudis de la titulació com a una assignatura més. Per tant has d’estar matriculat a l’assignatura,
 • la durada en hores es troba definida en cada Pla d’estudis,
 • el període de realització ve condicionat pel calendari acadèmic i la planificació de l’assignatura,
 • habitualment no comporten cap percepció econòmica, tot i que resta oberta la possibilitat de rebre alguna contraprestació per raons de transport, o altres,
 • el professor/a responsable de l’assignatura realitza la selecció i assignació última de l’estudiant a una pràctica.

b) Pràctiques extracurriculars:

 • són igualment activitats acadèmiques que es poden realitzar de forma voluntària. No tenen una equivalència en crèdits, però que t'ajuden a sumar experiència,
 • has d’estar matriculat en el Pla d’estudis en el curs en què es realitza la pràctica,
 • la durada preferentment no ha de superar les 750 hores per curs acadèmic,
 • has de tenir superats el 50% dels crèdits de la teva titulació si és de Grau,
 • has de tenir l’expedient obert a l’inici, i mentre realitzis la pràctica. Si, superats tots els crèdits de la titulació sol·licites el títol, no podràs realitzar pràctiques.
 • el període de realització resta obert a l’acord entre la temporalitat de l’Oferta i la teva disponibilitat, i l’horari ha de ser compatible amb la teva activitat acadèmica,
 • en cada Centre un professor/a responsable de pràctiques s’ocupa de la gestió d’aquesta modalitat de pràctiques.

Per ambdues modalitats:

 • les tasques objecte de la pràctica han d’estar directament relacionades amb la teva titulació,
 • cada pràctica comptarà amb un tutor/a acadèmic de la UdL i un tutor/a de l’entitat col·laboradora,
 • de la seua realització no deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral,
 • cada pràctica vindrà definida en el corresponent Projecte Formatiu emparat en un Conveni de Cooperació Educativa signat prèviament entre l'entitat col·laboradora i la UdL. **
En l’apartat Normativa trobaràs detallada la regulació legislativa i de la UdL així com els aspectes referits a la prevenció de riscos laborals en relació amb les pràctiques externes.

 

Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Quan la pràctica es desenvolupi en una entitat directament vinculada amb menors, o quan l’objecte de la pràctica comporti una activitat continuada amb menors, es requerirà disposar prèviament a la seva realització de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals de l’estudiant. 

 

Portal de Pràctiques Externes:

La UdL posa a la teva disposició un portal des del qual podràs interactuar en relació a les teves pràctiques. Et convidem a fer-ne ús. Et pots inscriure a pràctiques extracurriculars (sempre que tinguis un 50% de crèdits de Grau superats), pujar el teu currículum, completar les teves dades, veure les Ofertes vinculades al teu pla d’estudis, i preassignar-te si són del teu interès. Prem en l’enllaç lateral per entrar-hi.
 
Per a qualsevol incidència o problema en l'accés o ús del Portal pots adreçar-te a: gestioacademica.portal@udl.cat
 

** MOLT IMPORTANT! Et recordem que, tal i com indica la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes, com a estudiant no pots començar la pràctica a l’entitat fins que el projecte formatiu estigui signat per les tres parts: tutor/a de l'entitat, tutor/a de la UdL i estudiant. En cas contrari, les possibles incidències no quedarien cobertes per l'assegurança de la UdL, així com tampoc la UdL es farà responsable de les inspeccions de treball a les entitats.

 

   Darrera modificació: