Entitats

 Descarregar pdf

 

Les pràctiques acadèmiques externes poden acollir-se a una de les dos modalitats següents:

 a) Pràctiques curriculars:

 • són activitats acadèmiques integrades en el Pla d’estudis de la titulació com a una assignatura més,
 • la durada en hores es troba definida en cada Pla d’estudis,
 • el període de realització ve condicionat pel calendari acadèmic i la planificació de l’assignatura,
 • habitualment no comporten cap aportació econòmica, tot i que resta oberta la possibilitat d’assignar una contraprestació per raons de transport, o altres.

b) Pràctiques extracurriculars:

 • són igualment activitats acadèmiques tot i que l’estudiantat les realitza amb caràcter voluntari,
 • la durada preferentment no ha de superar les 750 hores per curs acadèmic,
 • el període de realització resta obert a l’acord entre la temporalitat de l’Oferta i la disponibilitat de l’estudiantat,
 • la normativa de la UdL requereix que l’estudiant de Grau tingui superat el 50% dels crèdits de la seva titulació en el moment d’iniciar-les,

 

Per esdevenir entitat col·laboradora en pràctiques:

 1. Si encara no esteu registrat, premeu l'opció "Alta en el servei", i accedireu a un breu formulari per fer-nos arribar les vostres dades. En pocs dies, un cop validada l'alta, rebreu per correu electrònic les claus per accedir al Portal web. Posteriorment podreu ampliar, completar o modificar les vostres dades. En donar-vos d'alta en el servei expresseu el consentiment perquè la UdL faci ús de les vostres dades.
 2. Subscriure un Conveni de Cooperació Educativa, podeu consultar el model. Segons indica la Llei 39/2015, d'1 'd'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el conveni l'heu de signar electrònicament amb certificat electrònic reconegut o qualificat com ara idCAT, DNIe, FNMT, Cl@ve

Per dur a terme una Oferta de pràctiques:

 1. Per inscriure l’Oferta de pràctiques, podeu fer-ho
 2. Un cop Acceptada l’Oferta per la UdL, estarà visible en el Portal perquè l’estudiantat s’hi pugui inscriure.
 3.  Des del Portal com a entitat podeu recuperar les Ofertes inscrites i també l’estudiant que s’ha interessat per a cadascuna. El professorat responsable de pràctiques realitzarà l’assignació última de l’estudiant seleccionat.  
 4. El procés conclou amb la formalització d’un Projecte Formatiu específic per a cada pràctica i estudiant. Aquest document es considera annex al Conveni de Cooperació Educativa  i el signen les tres parts implicades (entitat, UdL, estudiant). En ell es recullen les dades que concreten la pràctica: dates d’inici i final, tasques, tutors, adreça de realització, etc. Podeu consultar el model. S’adjuntarà també a aquest document el resum de les obligacions de cadascuna de les parts implicades.*
 5. El seguiment de la pràctica i la seva avaluació final per part del tutor/a es duu a terme a través del Portal un cop acabada la pràctica. En aquest arxiu podeu consultar la Guia d'ajuda a l'avaluació.

* MOLT IMPORTANT! Us recordem que, tal i com indica la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes, l'estudiantat no podran començar les estades de pràctiques a les entitats fins que els projectes formatius estiguin signats per les tres parts: tutor/a de l'entitat, tutor/a de la UdL i estudiant. En cas contrari, les possibles incidències no quedaran cobertes per l'assegurança de la UdL, així com tampoc la UdL es farà responsable de les inspeccions de treball a les entitats.

   Darrera modificació: