Asseguranca de mobilitat

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida ofereix una pòlissa d'assegurances per a tots aquells estudiants que realitzen estades en altres països, tant per estudis com per a realitzar pràctiques per un període de temps determinat amb un sistema de contractació àgil i directe a través de Willis, Corredoria d'Assegurances i l'Asseguradora ARAG.

La pòlissa contempla prestacions per l'atenció mèdica en cas d'accident, de malaltia, de repatriació o trasllat sanitari urgent així com avançament de fons en cas d'accident, robatori o pèrdua d'equipatges.
   Darrera modificació: