Graus i dobles graus

Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres, situada al Campus de Rectorat, és el centre que acull estudis humanístics i de ciències socials de la UdL. Els estudiants reben una formació alhora especialitzada i interdisciplinària, cosa que enriqueix la seva preparació en els estudis triats. Al mateix temps, realitzen pràctiques externes en empreses o institucions amb vista a la seva inserció laboral. Així mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de postgrau, amb la impartició de màsters que garanteixen, d'una banda, una professionalització i, de l'altra, la possibilitat de seguir un itinerari de recerca.

Facultat de Dret, Economia i Turisme

La Facultat de Dret, Economia i Turisme, ubicada al campus de Cappont, és un dels centres de més tradició i de major nombre d'estudiants de la Universitat de Lleida. Les seues titulacions proporcionen una formació d'alt nivell i rigor acadèmic. L'estructura dels seus estudis gira entorn del món econòmic, empresarial, jurídic i turístic. Mitjançant l'ús intensiu de les noves tecnologies i dels més avançats mètodes pedagògics i docents, els programes es centren a formar professionals capaços d'adaptar-se a les necessitats canviants tant de l'empresa com de la societat. Això queda reflectit en l'alt nivell d'inserció laboral dels seus titulats. També cal destacar la formació contínua i altres activitats adreçades als professionals i a l'estudiantat, com ara els diferents programes de postgrau, màsters i doctorats que s'organitzen des dels diferents departaments de la Facultat.

Escola Politècnica Superior

L'Escola Politècnica Superior és una escola tècnica superior d'alta qualitat amb un bon planter de professorat i molt sensibilitzada envers les necessitats professionals de les empreses del nostre entorn. A l'Escola Politècnica Superior s'imparteixen estudis d'enginyeria en les branques d'Edificació, Industrial i Informàtica. És una escola altament professionalitzada, on es preparen els estudiants per a la seua ràpida integració en el mercat laboral amb uns paràmetres d'alta qualitat científica i tècnica. També cal destacar el perfil internacional de l'Escola, cosa que permet que els estudiants puguin fer estades reglades o d'ampliació d'estudis en altres països. El tracte personal a l'estudiant, el seguiment del seu rendiment acadèmic i la qualitat dels professors fan que l'Escola sigui una de les més atractives per estudiar-hi.

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

La Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social imparteix la docència a més de mil quatre-cents estudiants, que poden cursar graus relacionats amb l'educació i amb les ciències socials. A més hi ha una oferta diversa de màsters universitaris, tant de propis com de compartits amb d'altres universitats. Tots els plans d'estudis de graus i màsters tenen en compte la formació pràctica de l'estudiantat a través del pràcticum, assignatura obligatòria que es fa en centres concertats amb la finalitat d'apropar la realitat professional a l'acadèmica.

Facultat de Medicina

La Facultat de Medicina de Lleida és una de les més antigues d’Europa, ja que Medicina s'impartia a l'antic Estudi General de Lleida, creat l'any 1300 per Jaume II. Metges insignes com ara Arnau de Vilanova, que dóna nom a l'Hospital Universitari, van impartir les seues lliçons a l'Estudi General, fins que Felip V, l'any 1720, el va tancar. Té tres edificis. En el primer edifici, ubicat al recinte de l'Hospital de Santa Maria, a més dels serveis centrals, el Deganat, l'Oficina Docent, la Secretaria i l'Administració i els laboratoris de recerca, s'hi imparteixen els primers cursos de Medicina, Ciències Biomèdiques, i de Nutrició Humana i Dietètica. Al segon edifici, ubicat al recinte de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, s'hi imparteixen els cursos superiors de Medicina i les pràctiques clíniques i instrumentals. El tercer edifici, la Unitat Docent de l'Hospital, té uns 3.000 m2 i acull tant docència com recerca.

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia forma part del Campus de Ciències de la Salut i està ubicada al costat del recinte de l'Hospital de Santa Maria i a prop dels centres sanitaris. És un edifici de quatre plantes que incorpora aules, seminaris, laboratoris, aula d'informàtica i biblioteca. Les aules tenen l'equipament audiovisual necessari i els laboratoris estan dotats del material més sofisticat. A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova hi ha una unitat docent compartida entre els estudis de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i els de la Facultat de Medicina.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

El campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d'Espanya. Es va crear al 1972 amb els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola. El seu creixement i ampliació han estat constants, i actualment s'hi desenvolupen estudis i recerca de qualitat contrastable en tots els àmbits agrícoles: producció vegetal, forestal i ramadera; ciència i tecnologia dels aliments, i biotecnologia. L'ETSEA aposta per una docència de màxima qualitat, adaptada a l'espai europeu, impartida per professors i investigadors de reconeguda vàlua nacional o internacional. En total, al voltant de dos-cents professors i investigadors imparteixen setze titulacions a uns mil cinc-cents estudiants. La disponibilitat de laboratoris i seminaris adaptats a les noves tecnologies permet fer classes teòriques i pràctiques en grups reduïts i fer una avaluació contínua de l'ensenyament-aprenentatge.

Centres Adscrits

Escola Universitària de Relacions Laborals

L'Escola Universitària de Relacions Laborals és un centre universitari privat adscrit a la UdL. Va constituir-se l'any 1990 com a fundació privada per donar continuïtat acadèmica a l'antic Seminari d'Estudis Socials fundat l'any 1966. Actualment, el centre acull els estudis de Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans. L'estudiantat rep una formació especialitzada i interdisciplinària i fa pràctiques externes en empreses o institucions per tal d'afavorir la seua inserció laboral.

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - INEFC Lleida

L'INEFC, situat al complex de la Caparrella -no gaire lluny de la ciutat-, és un centre adscrit a la UdL. Disposa de totes les instal·lacions idònies per dur a terme el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, així com els màsters universitaris que s'hi desenvolupen. Quant a les instal·lacions esportives, disposa de piscina coberta climatitzada, pavelló poliesportiu, tatami, sala d'exposicions, sala de condicionament físic, sala de musculació, camp de rugbi, zones de llançament, zona de salts i rocòdrom. Aquests espais es distribueixen en una superfície d'uns 30.000 m2. El centre ofereix als seus estudiants la possibilitat d'acollir-se a programes de mobilitat i fer pràctiques externes.

Escola Universitària de Turisme Ostelea

L'Escola Universitària de Turisme Ostelea ubicada a Barcelona és un centre universitari privat de nivell internacional i adscrit a la Universitat de Lleida. Està especialitzat en la formació de líders, directius i tècnics especialitzats en la indústria de l'Hospitality i del Turisme amb passió pel servei i una visió multicultural.

 

   Darrera modificació: