La UdL en xifres

És la publicació electrònica que recull la informació estadística de referència dels àmbits d'activitat bàsics de la Universitat (la docència i la recerca), a més del seu personal i els recursos econòmics que hi destina.

OFERTA (curs 2019-20)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
46   Graus
13   Dobles titulacions de Grau
34   Màsters Universitaris
13   Programes de Doctorat
6   Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
7   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
66   Màsters propis
43   Postgraus
122   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2019-20)
Centres Propis
  Total % Dones
Estudiants de Grau 8.234 59%
 Estudiants de Màster Universitari 861 52%
 Estudiants de Doctorat 664 55%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.752 66%
Centres Adscrits
  Total % Dones
Estudiants de Grau 632 32%
Estudiants de Màster 234  59%
 Centre de Formació Continua
  Total % Dones
Total estudiants Formació Continua 2.556 58%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.154 82%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 68 56%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 1.334 58%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2018-19)
 Grau
  Taxa
 Crèdits aprovats 85%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 17%
 Taxa d'abandonament (17-18) 9%
Màster Universitari
  Taxa
 Crèdits aprovats 90%
Titulats
  Taxa
 Taxa de graduació de grau 66%
 Taxa de graduació de grau en temps previst 50%
 Taxa d'eficiència 93%
 Taxa de satisfacció 97%
 Taxa d'inserció laboral 80%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2018-19)
  Total % Dones
Estudiants titulats de graus centres propis 1.392 63%
Estudiants titulats de màster centres propis 389 58%
Tesis defensades 66 56%
 Tesis defensades amb menció internacional 30 -
 
R+D+I (any 2019)
 Estructures
 Grups de recerca consolidats 61
 Instituts/Centres de recerca 5
 Càtedres 16
 Captació de recursos per R+D+I
Finançament R+D+I 12,36 M €
Resultats
Publicacions Web Of Science (WOS) 818
 Publicacions 1r Q 57%
 Articles Essential Science Indicators (ESI) 68

 
ACTIVITAT INTERNACIONAL
Formació (curs 2019-20)
 Estudiants estrangers de màster 11%
 Estudiants estrangers de doctorat 13%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2018-19) 422
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2018-19) 415
 Estudiants estrangers del programa Study Abroad 52
 Convenis internacionals de doble titulació
 Xarxes internacionals amb participació de la UdL
R+D+I (any 2019)
 Investigadors estrangers 6%
 Fons europeus R+D+I 15%
 Contractes i serveis amb empreses de fora de l'Estat 13%
 Publicacions col·laboració internacional 50%
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2020)
  Total % Dones
Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.223 47%
 Nombre de PDI Estranger 21  43%
 PDI Doctor 679 42%
 PDI Funcionari 275 38%
 PDI ETC 818 46%
 Professors permanents 453 39%
 Investigadors 653 44%
 Personal d'administració i serveis 561  71%
 Personal d'administració i serveis ETC 537  71%
 
PRESSUPOST (2021)
Pressupost 93.179.647 €
RECURSOS MATERIALS (2020)
127.151  m² de superfície construïda
426.335  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404  places en col·legis majors/residències

 

La UdL als rànquings

Recull la presència de la Universitat en els principals rànquings mundials elaborats sobre l'educació superior recolzats en indicadors de docència, recerca, professorat o recursos econòmics

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2020 (Shanghai Ranking)

 • World Ranking: posició  701 - 800
 • National Ranking: posició 23 - 30

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2020

 • Food Science & technology: posició 51-75
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150
 • Veterinary Sciences: posició 151-200
 • Ecology: posició 201-300

THE World University Rankings 2021

 • World Ranking: posició 601–800 d'entre 1.527 universitats
 • National Rank: posició 9 d'entre 50 universitats

THE Impact Rankings 2020

 • Rànquing: posició 301-400 d'entre 767 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: lloc 21 d'entre 676 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: lloc 94 d'entre 548 universitats
 • SDG 7 Energia assequible i neta: lloc 201-300  d'entre 361 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: lloc 101-200  d'entre 459 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: lloc 401-600  d'entre 807 universitats

THE  Europe Teaching Ranking 2019

 • Posició 151 - 200 d'entre 258 universitats

THE World University Rankings by Subject 2021

 • Arts and Humanities: posició  401-500 d'entre 565 universitats
 • Clinical and Health: posició 601+ d'entre d'entre 856 universitats
 • Education: posició 301-400 d'entre 537 universitats
 • Engineering:  posició 301-400 d'entre 1098 universitats
 • Life Sciences: posició 401-500 d'entre 895 universitats
 • Social Sciences: posició 401-500 d'entre 791 universitats

U-Ranking 2020

 • Global: 4rt lloc (junt amb altres 7) d'entre 70 universitats
 • Docència: 3r lloc (junt amb altres 17) d'entre 70 universitats
 • Recerca: 7è lloc (junt amb altres 9) d'entre 70 universitats

U-Multirank 2019

 • Posició 891 d'entre 1.672 universitats
 • Posició 35 en graduats que treballen a la regió d'entre 1.672 universitats i posició 3 d'entre 77 universitats espanyoles.
 • Posició  378 en publicacions altament citades d'entre 1.672 universitats i posició 9 d'entre 77 universitats espanyoles.

 

Informes de Resultats

Relació d'informes que, a partir d'indicadors de referència, presenten els resultats assolits en els principals àmbits d'activitat de la Universitat i són presentats als seus òrgans de govern

FORMACIÓ

Informe de Formació 2019 (Consell de Govern de 18 de febrer de 2020)

R+D+I

Informe de R+D+I 2019 (Consell de Govern de 28 d'octubre de 2020)

Indicadors per titulació

Recull dels indicadors bàsics de l'àmbit de formació desagregats per estudis de grau, màster universitari i doctorat. Les dades es presenten en format reutilitzable per tal de millorar la transparència.

DOCTORAT

· Doctorat

   Darrera modificació: