La UdL en xifres

DOCÈNCIA (curs 2018/19)
7 facultats i escoles
4 centres adscrits
37  graus
13 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
37  màsters universitaris
5  màsters universitaris de centres adscrits
12  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
62  màsters propis
20 postgraus
20  cursos d'expert universitari
42  cursos d'especialista
78  cursos de formació continuada

ALUMNAT
 Estudiants 2018/19 13.742 5.832 H 7.910 D
 Estudiants en programes oficials 2018/19 10.678 4.567 H 6.111 D
 Estudiants en programes propis 2018/19 3.064 1.265 H 1.799 D
 Estudiants de grau i cicles 2018/19 8.967 3.784 H  5.183 D
 Estudiants de màster 2018/19 1.172 556 H 616 D
 Estudiants de doctorat 2018/19 539 227 H 312 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT
4'69  anys de durada mitjana dels estudis de grau 2017/18 4'90 H  4'57 D
1'68  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 2017/18 1'737 H  1'64 D
84'13%  de rendiment en els graus 2017/18 78'86% H  87'55% D
90'99%  de rendiment el els màsters 2017/18 89'23% H  92'39% D
63,67%  de graduació en els graus 2017/18  -  -
51'19%  de graduació en els graus en el temps previst 2017/18  -  -
74'45%  de graduació en els màsters 2017/18  -  -
77'01%  de graduació en els màsters en el temps previst 2017/18  -  -
91'80%  d'eficiència en els graus 2017/18 88'97% H  93'55% D
97'81%  d'eficiència en els màsters 2017/18 97'67% H  97'91% D
7'6  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10) 2017/18  -  -
7'8  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10) 2017/18  -  -
81'70%  d'inserció laboral dels graduats 2017 81'50% - 81'80% -

 

ALUMNAT TITULATS
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2017/18 1.941 816 H  1.125 D
 Titulats de grau i cicles 2017/18 1.308 546 H  762 D
 Titulats de màster 2017/18 574 242 H  332 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2018/19 2.841 947 H 1.894 D
 Tesis 2017/18 66 29 H 37 D
 
RECERCA (any 2018)
8.979.936  € d'ingressos en recerca  -  -
6.681.267  € de finançament competitiu captat  -  -
2.298.669  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.490*  publicacions científiques 1050 H 677 D
57  grups de recerca consolidats - -
311  becaris de recerca 134 H 177 D
171  investigadors en formació 63 H 108 D
5  instituts i centres de recerca propis - -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
981*  articles publicats en revistes científiques 678 H  437 D
18  càtedres universitat-empresa (2019) - -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2018/19)
1.373  estudiants de nacionalitat estrangera 543 H  831 D
741  estudiants estrangers de grau 274 H  467 D
122  estudiants estrangers de màster 65 H  57 D
128  estudiants estrangers de doctorat 65 H  63 D
382  estudiants entrants en programes de mobilitat (2018/19) 139 H  243 D
331  estudiants sortints en programes de mobilitat (2016/17) 131 H  200 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (2016)   -  -
4  convenis internacionals de doble titulació    -  -
46  estudiants estrangers del programa Study Abroad 9 H  37 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (2018)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2019)
1.300  membres del personal docent i investigador 701 H  599 D
32  nombre PDI Estranger 16 H  16 D
55%  PDI Doctor 59% H 41% D
24%  PDI Funcionari 61% H 39% D
847  personal docent ETC 468 H 397 D
500  professors permanents 301 H 199 D
705  investigadors 385 H 320 D
573  personal d'administració i serveis 162 H  411 D
532  personal d'administració i serveis ETC 153 H  379 D
 
RECURSOS MATERIALS (2019)
125.885  m² de superfície construïda
423.321  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404  places en col·legis majors/residències
93'7  milions d'€ de pressupost

 

La UdL als rànquings

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2019 (ShangHai Ranking)

 • World Ranking Position: 701 - 800
 • Spain National/Regional Rank Position: 22 - 27

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2019

 • Food Science & technology: posició 45
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150
 • Veterinary Sciences: posició 151-200
 • Energy Science & Engineering: posició 401-500

THE World University Rankings 2020

 • Position 601–800 between 1396 universities worldwide
 • National Rank: 17 between 45 universities 

THE - Times Higher Education Europe Teaching Ranking 2019

 • Position 151 - 200  between 258 univeristies 

THE World University Rankings by Subject 2020

CWUR – Centre World University Ranking 2019-2020 

 • Position 1044 between the 20.000 universities worldwide
 • National Rank: 38
 • Research Performace Rank: 998
 • Overal Score: 70.0

National Taiwan University Ranking 2019:

 • Agriculture: 301-350
 • Agriculture Sciences: 84
 • Plat & Animal Science 290

U-Multirank 2019:

 • Position 891 of the 1672 universities analysed.
 • Position 35 in Bachelor graduate working in region, of the 1672 ranked universities, and position 3 of the 77 ranked spanish universities.
 • Position 378 in Top cited publications of the 1672 ranked universities, and position 9 of the 77 ranked spanish universities.

QS World University Rankings by subject 2017:

 • Food Science and Technology: lloc 40 de 300 world ranking.
 • Agricultural Sciences: posició 101-150 de 500 world ranking.
 • Veterinary Sciencies: posició 101-150 de 200 world ranking.
Quarta universitat de l'Estat en activitat docent, cinquena en rendiment docent i setena en recerca segons l'U-Ranking 2019.
Quarta universitat de l'Estat en l'àmbit d'Enginyeria Civil segons l'Informe del Rànquing CYD de 2019
Desena universitat de l'Estat en Recerca i Primera en Pràctiques en empreses del territori segons l'Informe del Rànquing CYD de 2018 / La UdL, líder en pràctiques en empreses del territori.
Quarta universitat de l'Estat pel que fa l’àrea de coneixement de Psicologia segons rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2018).
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.

 

   Darrera modificació: