La UdL en xifres

OFERTA (curs 2019-20)
Centres Propis
7   Facultats i Escoles
46   Graus
13   Dobles titulacions de Grau
34   Màsters Universitaris
13   Programes de Doctorat
6   Programes de Doctorat amb menció d'excel·lència
Centres Adscrits
4   Centres adscrits
3   Graus
7   Màsters Universitaris
Centre de Formació Continua
66   Màsters propis
43   Postgraus
122   Altres cursos de Formació Continua

ESTUDIANTAT (curs 2019-20)
Centres Propis
  Total % Dones
 Estudiants de Grau 8.234 59%
 Estudiants de Màster Universitari 861 52%
 Estudiants de Doctorat (curs 2018-19) 643 55%
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.752 66%
Centres Adscrits
  Total % Dones
 Estudiants de Grau 632 32%
 Estudiants de Màster 234  59%
 Centre de Formació Continua (Curs 2018-19)
  Total % Dones
 Total estudiants Formació Continua 3.064 58%
 Màsters propis (60-120 ECTS) 1.471 55%
 Diplomes de Postgrau (30 a 59 ECTS) 169 59%
 Altres cursos de Formació continua (menys de 30 ECTS) 1.424 62%

RESULTATS ACADÈMICS (curs 2018-19)
 Grau
  Taxa
 Crèdits aprovats 85%
 Taxa d'abandonament a 1r curs 17%
 Taxa d'abandonament (17-18) 9%
Màster Universitari
  Taxa
 Crèdits aprovats 90%
Titulats
  Taxa
 Taxa de graduació de grau 66%
 Taxa de graduació de grau en temps previst 50%
 Taxa d'eficiència 93%
 Taxa de satisfacció 97%
 Taxa d'inserció laboral 80%

 

ESTUDIANTAT TITULAT (curs 2018-19)
  Total % Dones
 Estudiants titulats de graus centres propis 1.392 63%
 Estudiants titulats de màster centres popis 389 58%
 Tesis defensades 66 56%
 Tesis defensades amb menció internacional 30 -
 
RECERCA (any 2018)
8.979.936  € d'ingressos en recerca  -  -
6.681.267  € de finançament competitiu captat  -  -
2.298.669  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.490*  publicacions científiques 1050 H 677 D
57  grups de recerca consolidats - -
311  becaris de recerca 134 H 177 D
171  investigadors en formació 63 H 108 D
5  instituts i centres de recerca propis - -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
981*  articles publicats en revistes científiques 678 H  437 D
18  càtedres universitat-empresa (2019) - -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2019-20)
 Estudiants estrangers de màster 11%
 Estudiants estrangers de doctorat 13%
 Estudiants entrants en programes de mobilitat (curs 2018-19) 422
 Estudiants sortints en programes de mobilitat (curs 2018-19) 415
 Estudiants estrangers del programa Study Abroad 52
 Convenis internacionals de doble titulació
 Xarxes internacionals amb participació de la UdL
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2020)
  Total % Dones
 Membres del personal docent i investigador (PDI) 1.223 47%
 Nombre de PDI Estranger 21  43%
 PDI Doctor 679 42%
 PDI Funcionari 275 38%
 PDI ETC 818 46%
 Professors permanents 453 39%
 Investigadors 653 44%
 Personal d'administració i serveis 561  71%
 Personal d'administració i serveis ETC 537  71%
 
RECURSOS MATERIALS (2020)
127.151  m² de superfície construïda
426.335  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
404  places en col·legis majors/residències
96'3  milions d'€ de pressupost

 

La UdL als rànquings

RÀNQUINGS  UNIVERSITARIS

ARWU - Academic Ranking of World Universities 2019 (ShangHai Ranking)

 • World Ranking Position: 701 - 800
 • Spain National/Regional Rank Position: 22 - 27

ARWU - Academic Ranking of World Universities Subjects 2019

 • Food Science & technology: posició 45
 • Agricultural Sciencies: posició 101-150
 • Veterinary Sciences: posició 151-200
 • Energy Science & Engineering: posició 401-500

THE World University Rankings 2020

 • Position 601–800 between 1396 universities worldwide
 • National Rank: 17 between 45 universities 

THE Impact Rankings 2020

 • Posició Rànquing 301-400 d'entre 767 universitats
 • SDG 4 Educació de Qualitat: Lloc 21 d'entre 676 universitats
 • SDG 5 Igualtat de gènere: Lloc 94 d'entre 548 universitats
 • SDG 7 Energia assequible i neta: Lloc 201-300  d'entre 361 universitats
 • SDG 10 Reducció de desigualtats: Lloc 101-200  d'entre 459 universitats
 • SDG 17 Col·laboracions per l'assoliment dels objectius: Lloc 401-600  d'entre 807 universitats

THE - Times Higher Education Europe Teaching Ranking 2019

 • Position 151 - 200  between 258 univeristies 

THE World University Rankings by Subject 2020

CWUR – Centre World University Ranking 2019-2020 

 • Position 1044 between the 20.000 universities worldwide
 • National Rank: 38
 • Research Performace Rank: 998
 • Overal Score: 70.0

National Taiwan University Ranking 2019:

 • Agriculture: 301-350
 • Agriculture Sciences: 84
 • Plat & Animal Science 290

U-Multirank 2019:

 • Position 891 of the 1672 universities analysed.
 • Position 35 in Bachelor graduate working in region, of the 1672 ranked universities, and position 3 of the 77 ranked spanish universities.
 • Position 378 in Top cited publications of the 1672 ranked universities, and position 9 of the 77 ranked spanish universities.

QS World University Rankings by subject 2017:

 • Food Science and Technology: lloc 40 de 300 world ranking.
 • Agricultural Sciences: posició 101-150 de 500 world ranking.
 • Veterinary Sciencies: posició 101-150 de 200 world ranking.
Quarta universitat de l'Estat en activitat docent, cinquena en rendiment docent i setena en recerca segons l'U-Ranking 2019.
Quarta universitat de l'Estat en l'àmbit d'Enginyeria Civil segons l'Informe del Rànquing CYD de 2019
Desena universitat de l'Estat en Recerca i Primera en Pràctiques en empreses del territori segons l'Informe del Rànquing CYD de 2018 / La UdL, líder en pràctiques en empreses del territori.
Quarta universitat de l'Estat pel que fa l’àrea de coneixement de Psicologia segons rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2018).
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.

 

   Darrera modificació: