Registre

 Descarregar Pdf

Registre General de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 20 10

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 

 


Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Registre Auxiliar / Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat d'Infermeria
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 44
E-25006 Lleida
973 70 24 43

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 
 

Registre Auxiliar / Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior
C. de Jaume II, 69
E-25001 Lleida
973 70 27 05

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.

 

Registre Auxiliar / ETSEA

 
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida
973 70 28 02
973 70 25 13

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 
 

Registre Auxiliar / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida
973 70 23 01

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 

 

Registre Auxiliar / Facultat de Dret, Economia i Turisme

Facultat de Dret, Economia i Turisme
C. de Jaume II, 73
E-25001 Lleida
973 70 33 52

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 
 

Registre Auxiliar / Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 31 67

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 

 

Registre Auxiliar / Facultat de Medicina

Facultat de Medicina
C. de Montserrat Roig, 2
E-25008 Lleida
973 70 24 23

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Dimarts de 15.30 a 17.30h.
 

 

Registre Auxiliar / Centre de Formació Contínua

Centre de Formació Contínua
C. de Jaume II, 71
E-25001 Lleida
973 70 33 82

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9.30 a 14h.
Tarda: Dimarts de 15.30 a 17.30h.

 

 

Registre Auxiliar / Campus de Cappont

Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida
973 00 35 98

Horari:

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00h
 
 

Registre Auxiliar / Campus d'Igualada

Campus Universitari d'Igualada
Av. Pla de la Massa, 8
E-08700 Igualada
93 803 53 00


Horari:
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00h
Dimarts de 15.30 a 17.30h

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg@sg.udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
   Darrera modificació: