Wi-Fi Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

Com configurar eduroam

 

 1. Descarrega't al teu dispositiu l'aplicació eduroam CAT de GÉANT Association (disponible al Play Store, 
 2. Descarrega't l'instal·lador en aquest enllaç: eduroamCAT.

 

Més informació sobre la xarxa sense fil de la Universitat de Lleida

 

eduroam

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, ja que els ofereix connectivitat sense fil (Wi-FI) en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que estan connectades a GÉANT. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fil de la resta d'institucions participants.

La connexió d'un usuari a la xarxa sense fil de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fil de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, la única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.

La Universitat de Lleida participa en el projecte d'Eduroam donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions que hi participen mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions.

CONGRES

CONGRES és l'essid que permet l'accés web a Internet a persones visitants a la UdL. Aquest permet l'accés tant a persones que fan estades a la nostra Universitat, com a les que assisteixen a  congressos i altres events similars.

Què és el servei de xarxa sense fil de la UdL

La xarxa sense fil de la UdL permet a tots els col·lectius de la comunitat universitària accedir a Internet sense la necessitat d'una connexió per cable del seu dispositiu, amb la qual cosa s'afavoreix la mobilitat dels usuaris. Aquesta xarxa està operativa des de l'any 2006. Actualment la cobertura  dóna servei tant als espais interiors dels edificis com a les zones comunes entre els mateixos: jardins, claustres, etc. A partir del setembre de 2007 la tecnologia utilitzada es va actualitzar per tal de donar un servei més estable i robust.

Mètodes d'Accés

Accés 802.1x
Accés web (portal captiu)
Contacte
Domini dels usuaris

SSID: eduroam

SSID: CONGRES
@udl.cat

La xarxa sense fil proporciona dos essids d'accés: eduroam i CONGRES.

 • eduroam és accessible mitjançant autenticació i xifrat segurs (802.1x) i permet accés a la xarxa de la UdL segons el perfil de l'usuari (PAS, PDI o alumne). També és accessible a tots els usuaris d'altres universitats que participen en la iniciativa internacional Eduroam.
 • CONGRES proporciona únicament accés web a Internet a personal visitant a la UdL no pertanyents a l'iniciativa Eduroam. L'autenticació és segura però el trànsit de dades no és xifrat.

Configuració manual d'eduroam

El resum dels paràmetres bàsics per a tots aquells sistemes que suporten de manera nativa 802.1x (Linux, Mac, Android,...) és el següent:

 • ssid: eduroam (en minúscules)
 • seguretat: 802.1x o WAP2-Enterprise i xifrat AES, segons el dispositiu
 • mètode EAP: TTLS (Tunneled TLS)
 • autenticació interna o de fase 2 (Inner Authentication): MSCHAPv2
 • credencials d'accés (veure el següent apartat)

Credencials d'accés

Les credencials (nom d'usuari i contrasenya) per accedir a la xarxa sense fil són les mateixes que les emprades per accedir al correu electrònic i a la resta de serveis telemàtics de la UdL, en el cas de l'accés a través de l'essid CONGRES.

En el cas de l'accés a través de l'essid eduroam (802.1x), per tal d'accedir al servei sense fil de la Universitat de Lleida és necessària la validació amb unes credencials que s'han donat en la institució d'origen, formades per:

 • Nom d'usuari + @domini(per exemple: h1234567@udl.cat)
 • Contrasenya que utilitzeu normalment a la vostra institució d'origen

El domini (@domini) depén de la institució d'origen. En el cas de la UdL és @udl.cat, i cal especificar-lo sempre.

Serveis permesos

En el cas de l'accés a través de l'essid CONGRES, un cop l'usuari s'hagi validat se li permetrà navegar per Internet. Aquest accés és només per a usuaris visitants de la Universitat de Lleida i que no pertanyen a l'iniciativa Eduroam. 

En el cas de l'accés a través de l'essid eduroam (802.1x), un cop l'usuari s'hagi validat podrà accedir als recursos que li corresponguin segons el seu perfil universitari tal com si estés connectat a través de la xarxa cablejada.

Localització

Actualment la cobertura és pràcticament total a l'interior dels edificis i a les zones dels campus que hi ha entre ells (jardins, claustres, etc.).

Adreça de suport

L'adreça de suport d'Eduroam és wifi@llistes.udl.cat. A aquesta adreça s'hauran de dirigir només els usuaris de la Universitat de Lleida quan tinguin algun dubte tècnic o administratiu relacionat amb Eduroam, tant si es troben a la Universitat de Lleida com si estan desplaçats en una altra institució que participi a Eduroam.

El suport per a la resta d'usuaris l'ha de donar la institució d'origen. 

Els alumnes es poden dirigir a les aules d'informàtica o als mostradors de les biblioteques on els facilitaran informació per a la connexió a la xarxa wifi.

Preguntes més freqüents

Qui pot ser usuari del servei?
Tots els membres de la comunitat universitària de la UdL (PAS, PDI i alumnat) poden accedir a través de l'essid eduroam així com els usuaris de la resta d'institucions membres de la iniciativa Eduroam.

En canvi, l'essid CONGRES és únicament destinat per a l'accés de personal visitant a la UdL que provenen d'institucions no adherides a l'iniciativa Eduroam.

A quin SSID m'he de connectar, a eduroam o CONGRES?
Si ets membre de la UdL o de l'iniciativa Eduroam a l'essid: eduroam. Permet l'accés als recursos interns de la Universitat (revistes electròniques de la biblioteca, intranet de la UdL, etc.)

Si no ets membre de la UdL ni de l'iniciativa Eduroam a l'essid: CONGRES. (Aclariment: per a poder accedir-hi prèviament hauràs d'haver demanat l'accés a través de la persona que us hagi convidat a la UdL). La validació en aquest cas es fa a través d'un portal captiu, que després del primer intent de navegació  redirecciona a la pàgina d'autenticació. Aquest tipus de connexió NO permet entrar a la intranet de la UdL ja que es tracta d'una navegació no xifrada.

On m'he d'adreçar en cas de problemes?
Els membres de la UdL: podeu enviar un correu electrònic des de l'adreça de la UdL a wifi@llistes.udl.cat. Els no membres de la UdL però sí d'Eduroam: heu de contactar amb l'institució d'orígen.
Els no membres de la UdL ni d'Eduroam: heu de contactar amb la persona que us ha convidat a la Universitat.

On hi ha cobertura?
A tots els campus es garanteix actualment una cobertura pràcticament total a l'interior dels edificis i a les zones dels campus que hi ha entre ells (jardins, claustres, etc.).

Com accedeixo al servei? Com he de configurar el meu dispositiu?

A l'apartat Configuració d'aquest mateix document s'explica el procediment.

   Darrera modificació: