Personal

 Descarregar pdf

Personal s'encarrega de tota la gestió del personal de la UdL, tant del personal docent investigador (PDI) com del personal d'administració i serveis (PAS).

Des d’aquesta unitat es gestionen els assumptes laborals dels treballadors, els processos de selecció de personal, la provisió i promoció de llocs de treball, els plans de formació i millora contínua, l’elaboració i control de la plantilla i les tasques de suport a la docència.

   Darrera modificació: