Gabinet Tècnic d'Estudis

Universitat de Lleida

El Gabinet Tècnic d'Estudis és una unitat de suport als òrgans de govern que revisa i elabora estudis institucionals pel posicionament estratègic de la UdL i pel desenvolupament de polítiques en els diferents camps d’actuació de la universitat. A més, gestiona i desenvolupa el sistema d’informació corporativa.

DIRECTORI

Coordinador/a tècnic/a del Gabinet d'Estudis
gabinetestudis@udl.cat