PAU per a majors de 25 anys i majors de 45 anys

 Descarregar pdf

Calendari 2019

14 al 28 de febrer

1 de març


27 d’abril


8:30 a 9:00
9:00 a 10:30
11:00 a 13:30 MG25
11:00 a 13:00 MG45

4 de maig

 9:00 a 9:30
 9:30 a 12:30

22 de maig

22 al 24 de maig

3 de juny


27 de maig

3 de juny

Matrícula

Darrer dia pagament i lliurament documentació

Fase General  (MG25 i MG45)

Comprovació de dades
Comentari de Text
Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)
Exàmens de llengua (catalana i castellana)

Fase Específica (sols MG25)

Comprovació de dades
Dos exàmens de les matèries de l’opció  triada

Publicació dels resultats de les proves al Portal Accés Universitat

Sol·licitud de revisió de les proves
 

Publicació dels resultats de la revisió

Lliurament de certificats (sense revisió)

Lliurament de certificats (amb revisió)

 

Lloc de realització de les proves

Edifici Polivalent - Campus de Cappont

MG25 Aula 3.01

Segons Cognoms: consultar al vestíbul de l’edifici i a la porta de l’aula.

 

MG25 Aula 3.02

Segons Cognoms: consultar al vestíbul de l’edifici i a la porta de l’aula.

 

MG 45 Aula 3.04

Tots els matriculats.

 

 

Enllaços

Estudiar a la UdL
Matrícula i consulta de notes
Informació general sobre les proves
Informació general sobre les proves per a més grans de 25 anys
Informació general sobre les proves per a més grans de 45 anys

 

Oficina de les PAU
Campus de Cappont
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71, 25001 Lleida
Tel. 973 702 763
   Darrera modificació: