Accés a la UdL amb acreditació d’experiència professional i laboral (majors de 40 anys)

 Descarregar pdf

Calendari 2019

14 al 28 de febrer  Matrícula 
1 de març               Darrer dia pagament i lliurament documentació
28 de juny              Resultats de les fases i qualificació final

Procés d'admissió

 • Cal fer la matrícula per internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat/accesuniversitat/login
 • La documentació s'ha de lliurar a l'Oficina de les PAU de la UdL
 • L'últim dia de pagament i de recollida d'informació és el dia 1 de març de 2019
 • Cada centre avaluarà els CV corresponents a les pròpies titulacions
 • En una primera fase s'avaluarà l'experiència laboral i professional acreditada
 • En cas de superar la fase de valoració de l’experiència acreditada, cada centre convocarà els aspirants a la fase d'entrevista.
 • La qualificació serà d'APTE/NO APTE
 • Els aspirants que superin les proves per a accedir a Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport caldrà que es matriculin i realitzin la Prova d'Aptitud Personal

Accés a titulacions de la UdL

Relació de titulacions que la UdL ofereix per a aquesta via d'accés. La reserva de places per a aquesta via és de l'1%:

  • Facultat de Medicina:
       Grau de Nutrició Humana i Dietètica
  • INEFC:
       Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
       (en cas d'aprovar caldrà fer les Proves d'Aptitud Personal)
  • Escola de Relacions Laborals:
       Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  • Facultat de Lletres:
       Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
       Grau en Estudis Anglesos
       Grau en Estudis Catalans i Occitans
       Grau en Filologia Hispànica
       Grau en Geografia i Ordenació del Territori
       Grau en Història
       Grau en Història de l’art i gestió del patrimoni artístic
       Grau en Història de l'art i gestió del patrimoni artístic / Història, geografia i història de l'art
       Grau en Història / Història, geografia i història de l'art
  • Escola Politècnica Superior:       
       Grau en Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
       Grau en Enginyeria Informàtica
       Grau en Enginyeria Mecànica
       Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • ETSEA:
       Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
       Grau en Enginyeria Forestal

 

Oficina de les PAU
Edifici Polivalent c/ Jaume II nº 71  25001 Lleida
Tel. 973 702763
Campus de Cappont
   Darrera modificació: