El campus de l'ETSEA és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d’Espanya pel que fa al nombre d’estudiants i professors, titulacions impartides i activitat investigadora que s’hi porta a terme. L’oferta docent del centre és molt amplia ja que s’ofereixen cinc graus, onze màsters i dos programes de doctorat. Per impartir aquestes titulacions, amb un total de més de 1500 estudiants, l’ETSEA compta amb 180 professors agrupats en set departaments. Aquesta activitat docent es desenvolupa en 10 edificis amb una òptima infraestructura (aules, laboratoris, seminaris, planta pilot d’aliments, sala de disseccions d’animals, aules d’informàtica, sales d’estudi, biblioteca, centre de documentació europea,...).

A més a més, el campus, amb una superfície total de 12 ha, inclou una finca experimental amb camps de pràctiques i hivernacles. Per altra part, el centre, mitjançant diversos convenis establerts, facilita que l’estudiant pugui realitzar estades pràctiques en empreses i organismes públics del territori així com en altres universitats estrangeres. En conjunt, tot això permet aportar a l’estudiant una formació sòlida, lligada amb una recerca capdavantera i orientada al món professional en el sector agroalimentari i forestal.