Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Universitat de Lleida

 

El campus de l’ETSEA és el principal campus agroalimentari, Forestal y Veterinari de Catalunya quant a titulacions i activitats R+D que s’hi desenvolupen en ciències de la vida.

Quant als màsters ofertats, aquests s’agrupen en dos àmbits: Ciència i Tecnología Agraria i Alimentària, i Gestió Multifuncional de Superficies Forestals. Cal destacar que dos d’ells están reconeguts amb el segell europeu Erasmus Mundus: el Mediterranean Forestry Master i el European Forestry Master.

L’ETSEA aposta per una docència de qualitat, adaptada a l’espai europeu, impartida per professors de reconeguda vàlua, i connectada amb els avenços actuals en ciència i tecnologies agrícoles, forestals, alimentàries, biotecnologia i de l’àmbit de la veterinària i la producció animal. Es disposa d’instal·lacions adaptades a les noves tecnologies que permeten fer classes teòriques i pràctiques en grups reduïts i fer una avaluació contínua de l’aprenentatge. L’estudiant té l’oportunitat de fer practiques en les principals empreses del sector i estades en destacades universitats i centres de recerca del món.

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida

de@ugc-etsea.udl.cat
+34 973 702 500
+34 973 702 089
+34 973 238 264