Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

 

La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social imparteix docència a més de dos mil estudiants, que poden cursar graus relacionats amb l’educació, amb les ciències socials i amb les ciències de la salut i de l’activitat física. La Facultat té una oferta de dobles graus adaptada a les demandes del món laboral.

A més hi ha una oferta diversa de màsters universitaris, tant de propis com de compartits amb altres universitats.

Tots els plans d’estudis de graus i màsters tenen en compte la formació pràctica de l’estudiantat a través del pràcticum, assignatura obligatòria que es fa en centres públics i concertats amb la finalitat de vincular la formació acadèmica a la realitat professional.

 Descarregar pdf

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Universitat de Lleida
Campus de Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida

fepts.secretariacentre@udl.cat
+34 973 706 503
+34 973 706 504
+34 973 706 505


Departament de Didàctiques Específiques
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida

didesp.secretaria@udl.cat
+34 973 706 516


Departament de Pedagogia i Psicologia
Universitat de Lleida
Campus del Cappont
Av. de l'Estudi General, 4
25001 Lleida

secretaria@pip.udl.cat
+34 973 706 551

   Darrera modificació: