Facultat de Lletres

Universitat de Lleida

 

La Facultat de Lletres, situada al Campus de Rectorat, és el centre que acull estudis humanístics i de ciències socials de la UdL. L’estudiantat rep una formació especialitzada que complementa amb matèries interdisciplinars, fet que el prepara per integrar-se en el món laboral de manera eficient. Així mateix, la Facultat de Lletres ha reforçat els estudis de postgrau, amb la impartició de diversos màsters que garanteixen, d’una banda, una professionalització i, de l’altra, la possibilitat de seguir un itinerari de recerca.