Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf
 ELS ACTES ADMINISTRATIUS EN LA SEU ELECTRÒNIC

6. ELS ACTES ADMINISTRATIUS EN LA SEU ELECTRÒNICA

L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.
El segell de temps permet assignar data i hora als actes electrònics, aportant evidències tècniques i jurídiques irrefutables del moment exacte de la seua execució.
 
Per estampar un segell de temps a un acte electrònic cal recórrer a una autoritat de segellament de data i hora (com la CATCert), que disposa d’un sistema informàtic subjecte a rigoroses condicions de seguretat, i que està permanentment sincronitzat amb una font fiable de data i hora oficial, que en l’àmbit espanyol es subministrada pel Real Instituto y Observatorio de la Armada.
 
Les diverses aplicacions, usos i tràmits de l’administració electrònica usaran la signatura electrònica per identificar els executors dels actes administratius, atribuint-los-hi les proves electròniques dels seus actes, que un segell de temps datarà, i que es preservaran en el registre d’evidències.
 

 

 

   Darrera modificació: