Organització i Processos

Universitat de Lleida

La gestió per processos a la Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

La gestió per processos enten la Universitat com un únic sistema que engloba les persones, les activitats i els recursos.

El projecte de la implantació de la gestió per processos a la UdL es va iniciar el 2007 amb el  desenvolupament del pla estratègic corporatiu i seguint el model europeu de qualitat i la selecció d'una metodologia de gestió per processos (GxP).

Es van endegar projectes paral·lels i transversals que vam comportar l'encaix amb la GxP, entre ells : la millora de l'àrea econòmica, el sistema de gestió de la qualitat dels nous graus (Programa Audit de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació-ANECA), l'administració electrònica (projecte col·laboratiu amb l'Associació Catalana de les Universitats Públiques-ACUP) , el projecte d'integració de dades docents i la formació a tot el personal d'administració i serveis.

S'ha elaborat el Mapa de Processos, l'Arbre de Processos i el Catàleg de Processos, es dóna suport al disseny i redisseny de procediments que estratègica i funcionalment s'han decidit, seguir amb l'ajut a la implementació del Catàleg de serveis de la UdL i els Compromisos de servei de la Universitat.

La relació entre processos i persones s'estructura mitjançant la Taula de consistència, que permet que les persones puguin veure a quins processos pertany el seu lloc de treball i com es relaciona i afecta als treballs (processos) realitzats per altres persones, tant a nivell intern com extern 

El sistema de processos també interrelaciona la Universitat amb els diferents grups d'interès: societat, Generalitat, Departament d'Universitats i Recerca, estudiantat, persones, proveïdors, empreses col·laboradores, etc.

   Darrera modificació: