La referència: el Model Europeu d'Excel·lència

 Descarregar pdf

En qualsevol empresa, institució pública o organització es defineixen uns objectius per assolir uns determinats resultats. El camí per arribar dels objectius als resultats és un bon sistema de gestió. El sistema de gestió no ha de fer altra cosa que:

a.- Concretar què cal fer (què i perquè)
b.- Definir les responsabilitats (qui)
c.- Mostrar els recursos (amb què)
d.- Concretar les metodologies  (com).
e.- Establir els programes (quan).

El Model Europeu d'Excel·lència s’ha aplica al món empresarial des dels anys 90.  A Catalunya aquest model ja s’ha implementat en l’àmbit de l’educació primària i secundària i també es va estenent progressivament en el món universitari i en l’administració pública.

L'eina de treball és la Gestió per Processos que pot proporcionar als centres educatius de formació superior un sistema de gestió documentat que ajudi a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament totes les seues activitats, d’acord amb una estratègia basada en la cultura de la qualitat.

   Darrera modificació: