Organització i Processos

Universitat de Lleida

El Pla Estratègic de la Universitat

 Descarregar pdf
La Universitat de Lleida forma part del sistema universitari públic de Catalunya i és una de les institucions referents dins de la societat lleidatana. Una organització complexa com la Universitat ha d’estar perfectament alineada amb els seus objectius estratègics i amb la seua acció del dia a dia, i que per tant, cal disposar d’una cultura organitzativa compartida per totes les persones que hi treballen que permeti anar aconseguint les fites desitjades.

Aquest instrument que permet crear cultura corporativa, alinear l’organització i satisfer les expectatives de les persones que reben els serveis de la UdL és el Pla Estratègic. La Universitat de Lleida va aprovar el maig de 2013 el nou Pla Estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016.

La planificació estratègica és un procés mitjançant el qual es fa el diagnòstic d’una organització i del seu encaix en l’entorn, es fixen unes orientacions estratègiques i s’estableixen les accions que cal portar a terme per assolir els objectius i els escenaris desitjats.

Les fites que s’expliciten en el pla estratègic del 2013-2016 són: obrir-se, especialitzar-se, ser excel·lents i ser competitius. Per tal d’assolir-les, la UdL va marcar uns eixos estratègics d’actuació (25), entre els quals es troba: "consolidar el model de gestió per processos de la UdL que condueixi a l'excelència en la gestió segons criteris europeus".
 
El pla estratègic desenvolupa l'eix estratègic 25 per tal de:
  • Potenciar la cultura de la millora contínua de les unitats organitzatives, consistent en la planificació, desenvolupament i avaluació sistemàtica de totes les seues activitat.
  • Incrementar la transparència en la gestió i els resultats de la UdL mitjançant una seu electrònica on figurin els serveis, procediments i dades més rellevants per als usuaris i la societat.
  • Disposar de les eines del model europeu d’excel·lència que facilitin una gestió eficient de la UdL i, si es considera oportuna, la seua acreditació.
  • Desenvolupar un model per a la millora i simplificació de la gestió que es basi en una visió conjunta dels recursos humans i la seua organització i dels processos de gestió.

 

Pla Estratègic de la UdL 2013-2016 (BOU núm. 150, de 31 de maig de 2013)

Pla Estratègic de la UdL 2006-2012 (BOU núm. 74, de 26 de febrer de 2006)

 

Podeu accedir al quadre de comandament desenvolupat pel Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica:

Pla Estràtegic UdL: Indicadors

   Darrera modificació: