QUÈ HEU DE FER PER AUTOMATRICULAR-VOS? 

 CENTRES PROPIS

1. ACTIVEU EL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

Abans de fer l’automatrícula heu de tenir activat el compte de correu electrònic de la Universitat  de  Lleida.  En  el  supòsit  que  no  el  tingueu  activat  ho  podreu  fer  seguint les instruccions de l’enllaç següent:  Ajuda Campus Virtual.

El correu electrònic institucional (@alumnes.udl.cat) és el que cal utilitzar per a comunicar-vos amb la Universitat (professorat, secretaria, altres), ja que us identifica com a estudiants. 

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a  Portal de Serveis TIC-Confluence-UdL.

 

2. CONSULTEU EL CALENDARI DE MATRÍCULA

És molt important que consulteu aquest calendari a través de l’apartat Calendaris i modificacions

Contacteu amb el centre on s’imparteix la titulació per qualsevol altra informació Escoles, Facultats i Centres adscrits.

 

3. AUTOMATRÍCULA

Es realitza accedint per Internet a:  http://automatricula.udl.cat

En aquesta GUIA trobareu tota la informació per fer l'automatrícula.

Si no teniu accés a Internet podeu fer-la demanant cita prèvia a la secretaria del vostre centre: Facultats i Escoles.

També podeu consultar l’apartat corresponent de FAQS.

Modificacions de matrícula:

Al calendari de matrícula s’indiquen els dies en  els  quals  podreu  realitzar  les  modificacions  de la  matrícula.   

Durant  aquests  dies podreu  fer  la  modificació  accedint  per  internet a l’adreça http://automatricula.udl.cat 

Si voleu modificar la matrícula fora del termini indicat en el calendari de matriculació, ho haureu de sol·licitar al Deganat o Direcció del vostre centre i, en cas que us autoritzin a fer la modificació, haureu d’abonar la quantitat que per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula s’estableix en el decret de preus públics  publicat al DOGC.

Estan  exclosos  de  pagar  el  recàrrec  els  estudiants que  es  trobin  en  qualsevol  de  les situacions establertes en l’apartat corresponent a les modificacions de matrícula de les Normes Acadèmiques.

 

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior (per exemple,  un nou descompte en la matrícula, sol·licitar la matrícula parcial, ...).

Consulteu l’apartat Documentació a presentar.

SI US HEU DE MATRICULAR DE LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES:

Per matricular-vos de les Pràctiques Externes serà necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social (SS). Aquest tràmit ha de ser realitzat per la persona interessada i és imprescindible per gestionar l’alta a la SS durant la vostra estada en una enittat per realitzar les pràctiques curriculars obligatòries de les titulacions de la Universitat de Lleida.

És indispensable estar en possessió d’aquest número i informar-lo en el moment de la matrícula. En cas de no fer-ho, no es podran realitzar les pràctiques curriculars.

Tota informació la teniu en el web Informació per alumnes de pràctiques formatives

Tràmits a realitzar per conèixer el vostre número de la SS o per obtenir-lo:

  1. Consultar el número de la Seguretat Social si ja el teniu assignat: a través de l’área personaldel Portal Importass o a través del servei Acreditación del Número de la Seguridad Social
  2. Sol·licitar el número de la Seguretat Social: pots fer-ho a través del Portal Importass en el servei Solicitar el Número de la Seguridad Socialo a través del servei Enviar una solicitud

Per sol·licitar el número de la Seguretat Social has d’informar el teu DNI, les teves dades de contacte (telèfon mòbil i e-mail) i el teu domicili habitual.

El tràmit a través del Portal Importass requereix disposar d’algun dels següents mètodes d’identificació: Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe. Tot i que dona l’opció d’identificar-te mitjançant SMS, aquesta opció no es vàlida si no disposes del número de la Seguretat Social i, per tant, no es pot usar per sol·licitar el número d’afiliació, solament per notificar canvis. Per aquesta via, rebràs una notificació de la resolució en un termini entre 48 hores i 10 dies.

Si no disposes de Cl@ve Permanente, Cl@ve Pin o DNIe, hauràs de tramitar la petició a través de Enviar una solicitud. En aquest cas, el tràmit s’ha de fer amb un dispositiu que tingui càmera per fer-te una fotografia (ordinador, mòbil…) per comprovar la teva identitat.

A més, hauràs d’omplir la Solicitud de número de la Seguridad Social y variación de datos (Modelo TA.1) . Per aquesta via, el termini de resolució màxima és de 45 dies, per la qual cosa es recomana fer la sol·licitud amb suficient temps d’antelació per tenir el número en el moment de la matrícula.

        Informació per Alumnes estrangers.

  1. Sol·licitar el número de la Seguretat Social presencialment en una oficina de la Tresoreria General de la SS (prèvia sol·licitud de cita). Es necessita el DNI, el NIE o el passaport.

 

5. NORMATIVES ACADÈMIQUES

Consulteu totes les normatives que us afecten en l’enllaç següent: Normatives.

També us podeu informar en la Secretaria del vostre centre i el Consell de l’Estudiantat.

 

6. EN CAS QUE DEMANEU BECA

Consulteu també l'apartat Excempcions i bonificacions

 

7. COM I QUAN HEU DE PAGAR LA MATRÍCULA

Consulteu l’apartat Preus i Pagament.

IMPORTANT: Un cop feta la matrícula un apareixeran els documents que heu de descarregar:

  • Justificant de matrícula: inclou les assignatures matriculades, el tipus de matrícula i descomptes aplicats i la manera de pagament de l’import de la matricula així com el venciment dels rebuts, en cas de tenir-los domiciliats en terminis. Conserveu el justificant per qualsevol incidència que pugui passar.
  • Ordre de domiciliació bancaria o mandat SEPA: es genera es cas d’haver informat el compte bancari o haver-ne modificat les dades del titular i es generi un rebut domiciliat. El titular del compte bancari cal que signi l’ordre de domiciliació. Aquest document cal presentar-lo a la Secretaria abans de 10 dies a comptar des del moment de la matrícula, si no la matrícula no es considerarà completada.

Totes les persones que tinguin pendent d'entregar aquesta ordre de domiciliació no podran accedir a la plataforma d'automatrícula per a realitzar modificacions de matrícula ni accedir a la matrícula del curs següent.

 

8. QUE HAS DE FER SI VOLS ANUL·LAR LA MATRÍCULA

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de presentar la sol·licitud d’anul·lació per la seu electrònica . Cal omplir el formulari M1 per la seu electrònica o M4 en el cas que s’hagi sol·licitat un trasllat d’expedient a una altra titulació o universitat

És important que consulteu el termini, els efectes econòmics i les causes que comporten la devolució de l’import pagat en l'apartat Modificacions - Anul·lacions i Preus i Pagaments - Anul·lacions .

També podeu consultar l’apartat de FAQS.    

 

9. CARNET DE LA UdL  -- pendent d'actualitzar

Si encara no disposeu del carnet UdL consulteu informació:  Carnet UdL

 > Reseva la teva cita   

 

10 - ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Transports, allotjament i altres temes d’interès: https://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes/

Servei d’Informació i Atenció Universitària (Campus de Cappont), telèfon 973 003 588 i correu electrònic  info@udl.cat 

 

CENTRES ADSCRITS

Consulteu el procediment a seguir a la Secretaria del vostre centre.