ASSIGNACIÓ DE PLACES

Com puc saber si tinc una plaça assignada?

Els resultats de l’assignació de places de la preinscripció es fan pública al Portal d’accés a la Universitat 

 

M’han assignat una plaça, quan m’he de matricular?

Si t’han assignat la primera preferència matricula’t del 12 al 17 de juliol. Rebràs un correu amb la data i hora en què podràs fer l’automatrícula.

Si t’han assignat entre la 2a i la 8a preferència tens dues opcions:

 • esperar a que es publiqui la segona assignació per veure si t’assignen una preferència millor, si no millora mantindràs l’assignació; rebràs un correu amb la data i hora en què podràs fer l’automatrícula (la matrícula serà del 23 al 25 de juliol).
 • fer el tràmit “assignació definitiva” i matricular-te el dia 17 de juliol en la preferència assignada, ja no podràs optar a les preferències que tenies en llocs millors.

 

No he estat assignada/at en cap preferència?

Si no se t’ha assignat cap preferència has d’esperar a que es publiquin les properes assignacions en el Portal d’accés a la Universitat.

 

 

Si no faig la matrícula el dia assignat, què pot passar?

Si no et matricules perds la plaça.

SLa matricula es farà pel sistema d'automatrícula per als alumnes de nou accés, si el dia assignat no la pots fer has de contactar amb la facultat o escola on s'imparteix el grau assignat.

 

Què passa si em matriculo i voldria que m’assignessin per preinscripció una altra plaça millor?

Si la preferència assignada no és la primera, encara que et matriculis, pots continuar en el procés d'assignació fins al setembre, sempre i quan seleccionis en el Portal Accesnet l’opció “Continuar en el procés de reassignació de places” a https://accesuniversitat.gencat.cat/

 

He d’indicar en la matrícula si estic pendent d'assignació pel procés de preinscripció?

Si estàs pendent de millorar l'asignació de plaça pel procés de preinscripció universitària ho hauràs d'indicar en l'automatrícula (apartat "Descomptes i Tipus de matrícula").

 

He de pagar tota la matrícula si he marcat que estic pendent d'assignació de plaça?

Només una part de les taxes. Quan et marquis en l’automatrícula que estàs pendent de milllorar l'assignació o que estàs pendnet d'un trasllat d'expedient es generarà un rebut amb l’import de la taxa de gestió del teu expedient i l’assegurança obligatòria, que hauràs de que hauràs de pagar amb targeta a través de la plataforma que s’obrirà en el moment de formalitzar la matrícula.

Si no es fa aquest pagament la matrícula quedarà invalidada sense cap altra comunicació i com a conseqüència, es perdrà la plaça en aquests estudis, la qual s’assignarà a la persona que correspongui del procés de preinscripció. 

 

Què he de fer si m’assignen una plaça en una altra titulació?

En cas que t’assignin una plaça en una altra titulació has d’ANUL·LAR la matricula que has fet presentant la sol·licitud a través de la seu electrònica.

És molt important fer aquest tràmit per evitar que et passin a cobrar la resta de l’import de la matrícula i, d’aquesta manera la plaça que deixis lliure podrà tornar a assignar-se a una altra persona.

A la sol·licitud d'anul·lació hauràs d’adjuntar la carta d'admissió o matrícula en l'altra universitat.

• Si t'han assignat una plaça millor dins el procés de preinscripció universitària, a la UdL et retornarem els diners corresponents a l'import dels crèdits matriculats i la taxa de suport a l'aprenentatge, sempre que presentis l'anul·lació abans del 30 d'octubre. Per als assignats en el període de febrer l'anul·lació es pot presentar fins al 3 de març.
• Si t'han acceptat un trasllat d'expedient a una altra universitat, a la UdL et retornarem els diners corresponents a l'import dels crèdits matriculats i la taxa de suport a l'aprenentatge, sempre que presentis l'anul·lació abans del 30 de setembre.

Si presentes l'anul·lació amb posterioritat a la data límit indicada hauràs d'abonar a al UdL l'import dels rebuts vençuts.

No es retornaran aquests imports si aquesta assignació ha estat per haver sol·licitat un canvi de preferència o haver fet una nova preinscripció.
 

 

Com he de presentar l'anul·lació de la matrícula si finalment no estudio la titulació on m'he matriculat?

La sol·licitud que has de presentar és el tràmit M1 - Anul·lació, excepte en el supòsit d’haver sol·licitat un trasllat d’expedient de sortida, per a la qual cosa cal omplir el model específic M4, que trobaràs a l'apartat  "Instàncies i registre" de la seu electrònica.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne i has d'utilitzar l'usuari i contrasenya d'alumne (no serveixen les credencials que vas utilitzar per a la matrícula de nou accés).

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Selecciona el quadre corresponent al tràmit d'Anul·lacions
 3. Omple el breu formulari i adjunta la documentacó que jsutifica l'anul·lació.
 4. Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

 

Fins quan puc tenir la condició de pendent d'assignació de plaça?

Si abans del 30 de setembre de 2024 no has presentat cap sol·licitud d’anul·lació de matrícula la Universitat entendrà que vols continuar en els estudis matriculats.

A partir de llavors actualitzarem la teva matrícula i et comunicarem la forma de cobrament la resta de l’import de la matrícula.

 

Quina és la data màxima per anul·lar una matrícula?

El termini màxim per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre de 2024.

Per als estudiants de primer curs de nou ingrés que accedeixen a la universitat en el termini de preinscripció del febrer finalitza el 3 de març de 2025.

 

Si anul·lo la matrícula per motius personals, laborals o altres motius em retornaran els imports pagats?

No

Les causes que comporten la devolució de l’import són:

 • accident o malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial.
 • Matrícula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre d’altres universitats, únicament quan en el procés de la preinscripció universitària es produeixen reassignacions de places i sempre que s’hagi presentat la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans de la data que fixi el decret de preus. No es tornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2024.

 • Obtenció d’una plaça en un altre ensenyament universitari per trasllat d’expedient. Es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de 2024.

No es retornaran l’import corresponent a la taxa de suport, taxa de gestió d’expedient, assegurança obligatòria i altres serveis contractats.

 

Si anul·lo la matrícula per causes que no comporten la devolució de l'import, he de para els rebuts que tingui pendents de cobrament?

Els estudiants que vulguin anul·lar la matrícula hauran de tenir pagats els rebuts que en aquell moment hagin vençut, es a dir, que la data de venciment sigui anterior a la data de sol·licitud d’anul·lació.

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data de venciment del rebut i abans del 15 de novembre caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent.

 

Que passa si no pago els rebuts vençuts?

No s’acceptarà la sol·licitud d’anul·lació i s’aplicaran els recàrrecs que corresponguin a través del procediment d’impagament.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

DUBTES SOBRE LA MATRÍCULA

Quan m’he de matricular?

Des del moment en que sàpigues que t'han donat plaça a la UdL, ja pots consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i la documentació que has d'aportar.

Pots consular el dia i hora de matrícula en el correu que la Universitat de Lleida t’enviarà i en l’adreça de l’automatrícula: http://automatricula.udl.cat/  

És important que et matriculis a l’hora que t’han assignat, perquè a mesura que es van matriculant els estudiants es van emplenant els diferents grups i és possible que no quedin places en el grup que més t’interessi. Si no et matricules en les dates que et corresponen, perds la plaça.

 

On m'he de matricular?

La matricula es fa pel sistema d'automatrícula, accedint a http://automatricula.udl.cat/

Has de consultar a http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/ la informació rellevant per a realitzar la matrícula, els dies de matrícula i què has de fer per matricular-te. 

En el cas que no puguis fer la matricula on-line contacta amb la secretaria del centre on t'han assignat plaça per demanar cita prèvia i matricular-te de forma presencial.

 

De quants crèdits m’he de matricular?

La Normativa de Permanència regula el nombre de crèdits mínim i màxims que pots matricular. En aquest enllaç trobaràs un RESUM d’aquesta normativa.

En general es considera que els estudiants tenen una dedicació als estudis a temps complet, i per tant, el primer curs de matrícula cal fer-ho de tot el curs complet. Si decideixes no matricular-te del curs sencer pots sol·licitar la matrícula a temps parcial. L’autorització no és automàtica, per tant, caldrà que presentis la sol·licitud i la documentació justificativa abans de la matrícula.

Si després que s’hagi iniciat el curs vols canviar de modalitat de dedicació, has d’adreçar-te a la secretaria acadèmica de la teva facultat o escola. Consulta l’apartar de Documentació a presentar.

 


Puc triar torns o horaris concrets de les assignatures?

Hi ha titulacions on sí que es permet triar l’horari o torn de les assignatures.

Pots comprovar-ho en la web de cada grau abans de matricular-te i desplegant en l’automatrícula els grups de les assignatures.

És important matricular-se en la data i hora indicades per tal de poder triar el grup que més t’interessi, en cas de poder triar.

 

Com sé que he fet la matrícula correctament?

En l’automatrícula aniràs passant per una sèrie de pantalles i en la última et pregunta si vols validar i finalitzar la matrícula, a continuació es veu el missatge que et dona l’enhorabona per haver-te matriculat i et permet descarregar-te el resguard de matrícula.

 

Un cop feta la matrícula podré modificar-la?

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica l’apartat següent: Calendari de matrícula - Modificacions de la matrícula i no la podras modifiar per automat´ricula fins les dates indicades.

Fora dels terminis indicats, qualsevol modificació i ampliació de la matrícula ha de sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica i s'haurà d'abonar el recàrrec que correspongui per aquest concepte.

 

PAGAMENT DE REBUTS DE MATRÍCULA

Quant em costarà la matrícula i com puc pagar-la?

Pots consultar l’import aproximat de la matrícula i altra informació econòmica en l’apartat relatiu a Preus i Pagament 

 

Què passa si no pago algun dels rebuts de matrícula? 

En el cas de no pagar algun dels rebuts de matrícula es procedirà segons indica l'article 5.2 de la Normativa Acadèmica.

La matrícula quedarà suspesa fins que no s’aboni l’import corresponent. Això implicarà que no es podrà fer cap modificació de la matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, demanar el títol ni fer cap nova matrícula en la mateixa titulació o en una altra.

 

He de presentar l’ordre de domiciliació bancària “SEPA” per domiciliar els meus pagaments?

Si introdueixes un número de compte nou o modifiques el titular d’un número de compte ja existent, al finalitzar l’automatrícula t’apareixerà el document “SEPA” que haurà de signar el titular del compte, i que hauràs de presentar a la secretaria en el termini de 10 dies.

La no presentació d’aquest document implicarà que el proper curs no et puguis matricular.

 

Com he d’enviar la documentació a la secretaria del meu centre?

La documentació de matrícula com qualsevol altre document requerit s'ha de presentar a la secretaria del centre, mitjançant un dels procediments següents (per ordre de preferència):

 • A través de la  seu  electrònica  utilitzant  el  formulari  específic  per  a  l'enviament  de  documentació que trobareu a l'apartat d'Estudiants no UdL o, si ja heu estat matriculats, d'Estudiants UdL;
 • Per correu postal, a l'adreça del centre corresponent;
 • Presencialment, per la qual cosa cal demanar hora (dades de contacte amb els centres);
 • Per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

Consulta l'apartat: Documentació a presentar

BEQUES I DESCOMPTES

Quins descomptes puc aplicar-me sobre el preu de la matrícula?

Els descomptes que pot aplicar-te son els següents:

 • Família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)
 • Beca general del Ministeri
 • Matrícula d'honor de batxillerat
 • Matrícula d’honor Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Matrícula d'honor en assignatures de la titulació
 • Discapacitat, grau mínim del 33%
 • Víctima d’actes terroristes
 • Víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella
 • Ingrés mínim vital
 • Ajuts  d’empreses  o  institucions  (només aplicable a màsters)

Llegeix l'apartat referent a les Exempcions i bonificacions en la matrícula.

  

En quin moment puc aplicar-me un descompte?

És possible aplicar-se els descomptes sempre que es tingui la condició i la doucmentació vigent abans de l'inici de l'activitat acadèmica.  S’entén com a data l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica la data d’inici del curs acadèmic aprovat per Consell de Govern o la data de formalització de la matrícula.

En el moment de la matrícula et podràs aplicar el descompte que correspongui si has presentat prèviament la documentació que ho justifica a la secretaria del teu centre.

Llegeix el document referent a les Exempcions i bonificacions.

 

Puc aplicar-me un descompte una vegada ja realitzada la matrícula?

Si en el moment de la matrícula no vas pensar en aplicar-te un descompte al qual tenies dret, ho pots fer per automatrícula i sense recàrrec en les dates de modificació de matrícula que aparèixen en el calendari del teu centre.

Fora d'aquests terminis de modificacions també pots sol·licitar-ho a la secretaria del teu centre.

PERMANÈNCIA

Què és el rendiment i permanència?

El rendiment acadèmic és el nombre mínim de crèdits que cal superar cada curs acadèmic, la permanència en els estudis és el nombre màxim d’anys que es permet matricular-se en una mateixa titulació, i la permanència per assignatura és el nombre de cursos acadèmics que disposa una persona per a superar una assignatura.

En aquest enllaç es pot consultar un RESUM de les Normes de Permanència.

 

Què passa si no assoleixo el rendiment o permanència

Si no superes els nombre mínim de crèdits, suspens tres vegades una assignatura o excedeixes el nombre màxim d'anys establerts en la Normativa de permanència no et podràs matricular en el curs següent. Un cop tancades les actes de les assignatures hauràs de presentar una sol·licitud de permanència a través de la Seu Electrònica i et podràs matricular si s’escau quan rebis la resolució.

 

Com sabré que no compleixo la permanència?

Abans del següent període de matrícula t'avisarem si no has complert amb el rendiment acadèmic del curs matriculat, si has esgotat 3 convocatòries o més d'alguna assignatura o si has esgotat els anys matriculats en la mateixa titulació.

Hauràs de presentar una sol·licitud de permanència per la seu electrònica per poder matricular-te al curs següent. Podràs fer la matrícula quan tinguis la resolució afirmativa.

ALTRES

Acreditació de la tercera llengua:

Consulta aquest enllaç:  Acreditació tercera llengua

També pots consultar la informació que difon la Generalitat a https://www.aprencidiomes.cat/ca/que-vull-saber.

 

Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels ensenyaments universitaris de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). A la UdL cada crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

   Darrera modificació: