Erasmus Estudis

Informació general Erasmus Estudis

 Descarregar pdf

Vols estudiar en un altra universitat europea?

En aquesta secció trobaràs informació general sobre el programa Erasmus i el seu funcionament.
 

CONVOCATÒRIA per marxar durant el curs 2024/25 - TANCADA

Període de sol·licitud Del 20 novembre al 14 desembre 2023

 

 • Llista de PLACES:

            MAPA:   Cal aplicar filtre de cerca: Programa=Erasmus SMS  + Àrea d'estudis

            EXCEL

 

 SESSIONS INFORMATIVES

VÍDEO PRESENTACIÓ SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS

VÍDEO PRESENTACIÓ SOBRE ELS PROGRAMES DE MOBILITAT A LA UdL

 

 

GRUP D'ESTUDIANTS OUTGOING UdL RELACIONS INTERNACIONALS

 

Ajuts econòmics

En aquest enllaç trobareu informació sobre els ajuts econòmics del curs actual

Ajuts econòmics

Has participat, estàs a punt de participar o vols participar en algun programa de mobilitat de la UdL? Tens dubtes sobre quin destí triar, què et trobaràs quan arribis, on et pots allotjar, etc.?  Arran del suggeriment d'alguns estudiants que ja han fet una estada de mobilitat, hem creat el GRUP de FACEBOOK "Estudiants Outgoing UdL", com un punt de trobada on poder compartir dubtes i preocupacions amb altres persones que ja han viscut aquesta experiència. T'animem a unir-te al grup, a participar-hi i a fer córrer la veu! Apunta-t'hi!

   Darrera modificació:

Informació per als estudiants nominats en Erasmus Estudis

Abans de marxar

 Descarregar pdf

QUÈ CAL FER:

 

Més detalls sobre com emplenar-lo, al DOSSIER de preparació de l'estada i al vídeo: Creation of your Online Learning Agreement (OLA) (European University Foundation) 

Abans de començar l'estada, cal que l'OLA estigui signat per les 3 parts:  estudiant + coordinador/a UdL + coordinador/a de destí. 

 

 • Preparació lingüística: Utilitzar els recursos lingüístics disponibles, dels quals anireu rebent informació, per tal de millorar el nivell d'idioma (Universitat d'Estiu, cursos online OLS a la plataforma de la UE Academy, etc.). Veure també DOSSIER de preparació de l'estada, apartat "Preparació lingüística".

 

 • Sol·licitar Targeta Sanitària Europea (TSE) a la Seguretat Social. 

Ha de tenir vigència durant tot el període de l'estada.

Veure informació sobre "Assegurances" al DOSSIER de preparació de l'estada.

Per als estudiants de la modalitat Erasmus Estudis és obligatori disposar de cobertura sanitària, a través de la Targeta Sanitària Europea (TSE) o, si no esteu inscrits a la Seguretat Social, d'una altra assegurança privada amb cobertura mèdica internacional. 

Altres cobertures com accidents, responsabilitat civil i repatriació, pèrdua o robatori de documentació, bitllets de viatge i equipatge són recomanables, però no són obligatòries. Per contractar aquestes cobertures addcionals, la UdL posa a disposició dels estudiants aquesta assegurança de la companyia ARAG amb preus concertats: “ASSEGURANÇA DE MOBILITAT”.

Informació i procediment de contractació al web d'Assegurances de la UdL:  http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat/

 

 • Entregar a Relacions Internacionals el Conveni de subvenció, en format físic (imprès) i signat per l'estudiant. Rebreu el document per email. 

Cal entregar-lo acompanyat d'una fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE), que no estigui caducada i que tingui vigència per a tots els mesos de l'estada.

 

 

ALTRES INFORMACION PER CONSULTAR:

 

 • Visat: Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en països no UE o fora de la zona Schengen: Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.
 • https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
 • Comproveu la VIGÈNCIA del vostre DNI o passaport (en funció del document que utilitzeu per viatjar) abans de marxar. Assegureu-vos que no us caduca durant l'estada i que el teniu vigent per a tot el període Erasmus.
   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar pdf
 • Quan arribeu a destí, cal anar a Relacions Internacionals per fer el check-in i per demanar que us signin el full d'arribada.

 

ALTRES INFORMACIONS durant l'estada:

 


 

FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a Relacions Internacionals per email:  ri@udl.cat   És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus UE.  

 

Si heu fet el trajecte principal del viatge (entre país i país) en tren o en autobús, feu-nos arribar els justificants de transport utilitzats per valorar si el viatge es pot considerar ecològic.

 

A revisar: 

 1. Si el learning agreement inicial no estava signat per destí, cal aconseguir la signatura del coordinador/a de destí i enviar al coordinador el document signat.
 2. Conveni de subvenció: Abans de marxar ens l'heu d'haver entregat.
 3. Assegurança: Reviseu que la cobertura és per tot el període, si cal, renoveu-la i envieu-nos còpia a ri@udl.cat
 
RECORDEU TAMBÉ:

- Si us concedeixen un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat quan us enviïn la resolució dels ajuts.
 

 
 
 

Els canvis de learning agreement, cal fer-los a través de l'OLA (www.learning-agreement.eu), aneu a: Changes to Learning Agreement (during mobility) > New Learning agreement with changes i envieu-los novament al coordinador/a de mobilitat del centre

Aquest vídeo us pot ajudar si teniu dificultats: Making changes to your Online Learning Agreement (European University Foundation)

Assegureu-vos que el document disposa de totes les signatures.

Excepcionalment, si alguna de les signatures del vostre OLA no s'ha fet utilitzant la plataforma OLA,  o la vostra institució de destí no pot ser seleccionada des de la plataforma, els canvis els haureu de generar sense utilitzar-la amb la plantilla següent: Canvis Learning Agreement (Un cop a destí no es pot fer un Learning nou)

Termini:  Com a criteri general, el programa Erasmus estableix que la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període lectiu. A efectes concrets de la UdL, el termini de canvis per a les estades del primer semestre (o curs sencer) és la primera setmana de desembre, i el termini per a les assignatures del segon semestre és la primera setmana d'abril.

 


 

ALLARGAMENT D'ESTADA (si cal)


Un estudiant que ja es trobi realitzant una mobilitat en un centre estranger pot sol·licitar ampliar el seu període Erasmus, per motius acadèmics.

Caldrà tenir el vistiplau de la universitat d'origen i de la universitat de destinació. Completeu aquest document per ampliar l'estada i feu-nos-el arribar.

Reviseu la vigència de l'assegurança i si és el cas renoveu-la. Feu canvis al Learning agreement per incloure les noves assignatures que cursareu al 2n semestre.

El període màxim d'estada total és de 12 mesos dins el mateix curs acadèmic. Per tant, no es podrà sol·licitar una pròrroga d'estada més enllà de setembre ni per a dos cursos acadèmics diferents.

Cal tenir present també que un allargament d'estada no suposa necessàriament un increment de beca per als mesos addicionals.

Termini:  Es pot sol·licitar l'allargament a finals del primer quadrimestre (aprox. un mes i mig abans d'arribar a la data final d'estada prevista inicialment).  

 

 

AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, cal anar a Relacions Internacionals de la universitat de destí per fer el check-out i avisar que marxeu.

Demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència.  Aquest document l'ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 3 mesos com a mínim (90 dies).

 


 

En cas de necessitat: Consells pràctics sobre SALUT MENTAL I BENESTAR

 

Projecte sobre Salut mental i benestar durant l'estada de mobilitat

Elaborat per Meritxell Solà i Tomàs (Mestra especialitat d'Educació Física per la Universitat de Barcelona, Graduada en Psicologia per la UdL i titulada del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la UdL)

 

 

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar pdf
 • Abans de tornar a Lleida, cal anar a Relacions Internacionals de la universitat de destí, per avisar que marxeu i per fer el check-out. Demaneu també que us signin el certificat d'assistència. 

 

 • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA  Enviar per email a Relacions Internacionals (ri@udl.cat). La data de signatura de la universitat de destí al certificat ha de ser igual (o posterior) a la data final d'estada.  

* Recordeu que, tal com es va informar en la comunicació inicial sobre imports dels ajuts, el nombre de dies que constin al certificat d'assistència (data inici i data fi) són els que es tindran en compte per al càlcul de l'import final de beca que us correspon.  Aquests dies determinaran l'import del 2n pagament, que serà equivalent al 30% previst (si la durada real de l'estada és de 5 mesos) o bé es reajustarà l'import del balanç restant (si la durada real és inferior als mesos previstos). 

Podeu comprovar el núm. de mesos amb aquesta taula, introduint la data d'inici i la data de fi.

 

 • QÜESTIONARI EU online (= UE Survey / Erasmus+ Participant Report). L'estudiant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@ec.europa.eu  (comproveu paperera). Us recomanem que us guardeu el justificant pdf que es genera en haver-lo completat. 

 

 • NOTES obtingudes a destí  (= Transcript of records). Si les rep l'estudiant, cal fer-les arribar a Relacions Internacionals i al coordinador/a de la facultat.

 

 • ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FI D'ESTADA (per a la UdL): Per a l'avaluació de la qualitat als diferents centres de la UdL, des de la vostra escola/facultat es demana que l'estudiant empleni l'Enquesta de satisfacció fi d'estada a través del portal de mobilitat. Busqueu el formulari anomenat "Informe de la mobilitat". Alhora la vostra contribució també pot ser d'ajuda per a altres estudiants que vulguin fer una estada al mateix destí on vosaltres heu estat.

 

Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al càlcul del segon pagament o balanç de la beca Erasmus.

 

 

RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu-vos de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació.  Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.


 

CONVALIDACIÓ:

Un cop rebudes les notes de la universitat de destí, la convalidació a la UdL es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que no és immediata, sinó que triga un temps.


Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.

 

Assignatures suspeses a destí:

Els estudiants Erasmus no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures matriculades com a Erasmus. Per tant, no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Erasmus.

Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, es podrà recuperar allà.

En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.
VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC:
 
Si, després de l’estada Erasmus, vols seguir vinculat a l’àmbit internacional i continuar practicant idiomes, pots esdevenir buddy/mentor dels estudiants internacionals que arriben a la UdL en programes de mobilitat, per ajudar-los en la seva integració. A la UdL aquesta col·laboració es fa mitjançant el programa del VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC, organitzat des de l'Institut de Llengües. Pots participar-hi com a “voluntari d’acollida” i/o com a “voluntari per la llengua catalana”.

Més informació i formulari d’inscripció: http://www.udl.cat/ca/serveis/il/acollida/volling

   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Estudis

 Descarregar pdf

Curs 2023/24

 

1)   AJUTS ERASMUS ESTUDIS

 

2)  AJUTS MOBINT-MIF (GENERALITAT DE CATALUNYA)

 

3)  Preparació lingüística a l'estiu - Ajuts ORI (UdL)

 • Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus
 • Informació Universitat d'Estiu - 2023

 

4)   BEQUES SANTANDER ERASMUS

 

5)  BEQUES EUROPA  (Fundació Ciutat de Valls)

Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp
www.fcvalls.org

 

Curs 2022/23

 

1)   BEQUES SANTANDER ERASMUS  (Banc Santander)

 

2)   AJUTS MOBINT-MIF (Generalitat de Catalunya)

 

3)   AJUTS ERASMUS ESTUDIS  (Comissió Europea)

 Imports de les beques Erasmus Estudis a la UdL (curs 2022/23) 

 

4)   BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Fundació Ciutat de Valls)

Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp
www.fcvalls.org

 

5)   PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA:  (Relacions Internacionals)

Cursos d'idiomes organitzats per la Universitat d'Estiu de la UdL 

 

   Darrera modificació: