Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV)

 Descarregar pdf

Estudiants d'ETSEAFiV: 

Abans de fer el learning agreement, cal contactar amb Relacions Exteriors d'ETSEAFiV per rebre instruccions específiques i per saber quin és el vostre coordinador/a: etseafiv.international@udl.cat

 

Coordinadora: Romi PENA SUBIRÀ

Persona de contacte:
TERESA LÓPEZ  
(Relacions Exteriors)
A/e:

etseafiv.international@udl.cat

Tel: + 34 973 702514
Web: 

https://www.etsea.udl.cat/ca/mobilitat/informacio-general/

Adreça:

Relacions Exteriors ETSEAFiV
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

 

Coordinadors de Grau:

 Grau en Biotecnologia: Mercè Balcells
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments: Laura Salvia
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària:  Bàrbara Baraibar
Grau en Enginyeria Forestal: Luis Serrano
Doble grau en Veterinària + Ciència i Producció animal: Francisco Molino
Doble Grau en Enginyeria Forestal + Conservació de la Natura: Luis Serrano
 

 Coordinadors de Màster

Màster en Enginyeria Agronòmica:  M. Rosa Teira 
Màster en Enginyeria de Forest:  Aitor Ameztegui

 

   Darrera modificació: