L'Arxiu de la UdL, el primer certificat per AENOR amb l'ISO 30301

El segell de qualitat acredita una gestió de documents fiables

Descarregar pdf
ArxiuUdL_certificatAENOR_ISO30301
El lliurament ha tingut lloc avui al Rectorat Foto: UdL

El Servei d'Arxiu i Gestió de Documents (SAGD) de la Universitat de Lleida (UdL) és el primer de tot l'Estat certificat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) amb el distintiu de qualitat UNE-ISO 30301. Permet evidenciar el compliment dels requisits que s'apliquen per als processos i controls de gestió documental i a la millora continua del sistema que integra tot el cicle de vida de la informació que genera i rep la universitat. El president d'AENOR, Carlos Esteban, ha lliurat avui el certificat al rector de la UdL, Roberto Fernández.

"Amb  aquest certificat d'AENOR, l'únic existent al mapa universitari espanyol públic i privat, queda suficientment demostrada la sensibilitat de la UdL per la gestió de documents i l'arxivística i és un pas molt important i transcendent per a la millora de la gestió administrativa de la universitat", ha subratllat el rector. De la seua banda, Esteban ha afirmat que estan "molt orgullosos de col·laborar amb una universitat tan puntera com la de Lleida, que és un referent i un exemple a imitar".

L'ISO 30301 promou un model de millora contínua per a la producció de documents fiables i autèntics, que no han pogut ser manipulats i que es poden utilitzar d'una forma eficient. La norma especifica els requisits per a establir, implementar, mantenir i millorar el sistema de gestió de documents tant a organitzacions públiques com privades. L'auditoria i la certificació han comptat amb una subvenció de la Generalitat. L'auditoria es va fer en col·laboració amb l'Escola Superior d'Arxivística de Catalunya, adscrita a la UAB, i la certificació s'ha obtingut per AENOR.

El SAGD de la UdL ha treballat 10 anys per superar aquesta avaluació. La primera fase va servir per revisar el nivell d'implantació del sistema i la segona, d'auditoria,  per avaluar-ne la implementació i l'eficàcia. La responsable del SAGD, Pepita Raventós, destaca que "aquest exercici ens permet seguir en el treball de detectar els riscos que en gestió de documents i arxiu puguin sorgir a la UdL, i treballar en com mitigar-los en pro del servei que s'ofereix a la comunitat universitària, els investigadors i la societat".