15 de gener de 2007

Descarregar pdf

L'esquelet d'una dona embarassada, darrera sorpresa de Minferri

Després de 14 anys d'excavacions, el jaciment s'ha convertit en referent a Catalunya pel que fa a l'edat del bronze  

L'esquelet d'una dona embarassada ha estat la darrera sorpresa de les excavacions a Minferri (Juneda), un jaciment de l'edat del bronze de característiques úni­ques a Catalunya. Joan López, professor de prehistòria de la Universitat de Lleida i codirec­tor de les excavacions, va fer balanç de catorze anys d'in­tervencions en una àrea de 15.000 metres quadrats, la desena part de la superfície esti­mada d'aquest assentament de 4.000 anys d'antiguitat. López va destacar que "la singularitat de Minferri està en l'excepcio­nal estat de conservació de les restes trobades, en què ha apa­regut indústria metal·lúrgica, des de fosses de combustió fins a productes acabats, fet queel fa un cas únic a Catalunya; i també per les pràctiques funeràries, el tracta­ment donat als morts en una zo­na que representa la primera necròpoli de l'època coneguda a Ponent". A Minferri s'han po­gut excavar una trentena de fos­ses en què han aparegut restes de mig centenar d'humans, de totes les edats, fins i tot perso­nes de més de 60 anys, una característica també única i peculiar alhora per l'esperança de vida de l'època.

Després de 14 anys de treball de camp, els investi­gadors de la Universitat de Lleida han aconseguit reunir esquelets pràcticament intactes de bòvids, ca­bres i ovelles, porcs i gossos, de totes les edats i sexes així com d'animals de caça, cèrvids, conills i altres lepòrids. Molts d'aquests elements han aparegut compartint enterrament amb humans, “la qual cosa ens dóna idea de la importància que tenien els rituals funeraris en aquest assen­tament”, va dir el director de l'exca­vació.

Durant les excavacions dels dos últims mesos, l'equip de la Universitat ha intervingut en dos fosses. En la primera, van aparèixer set individus, entre ells una jove que amb la seua mà esquerra sosté i acaricia el cap d'un nen. I en la segona van sortir a la llum els esquelets de deu humans, entre els quals hi ha el d'una dona embarassada en un enterrament en què po­den apreciar-se les restes del fetus, al costat de dos nens més. Les excavacions a Minferri, segons els experts, han cobert un buit en el coneixe­ment de l'edat del bronze a Po­nent; ara podem arribar a co­nèixer l'hàbitat i la forma de vida de la gent que vivia aquí en aquella època.

Museu dedicat a l’arqueofauna

Altrament, el petit museu etnològic de Juneda, que actualment es troba en fase d'ampliació, tindrà una sala i un arxiu que estaran especialitzats en arqueo­fauna i que es podrien convertir en una referència per a Europa. Aquestes instal·lacions mos­traran les restes íntegres d'animals, la majoria domèstiques, que s'ha trobat durant les excavacions del jaciment.

La intenció de l'ajuntament és obrir, entre el mes d'abril i el mes de maig, les portes del museu, on Minferri serà l'eix cen­tral. En el projecte col·laboren la Generalitat i l’Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputa­ció de Lleida.

fletxa-grisNotícies relacionades

19 octubre de 2006
Troben els esquelets d’una noia que acarona un infant al jaciment de l’edat del bronze de Minferri ampliar

fletxa-grisMés informació

Institut d'Estudis Ilerdencs
Miniferri: colors de terra (www.juneda.org)
Departament de Cultura de la Generalitat

Si no disposeu del plugin de flash podeu descarregar-lo des d'aquí:

descarregar plugin de flash