10 de desembre de 2007

Descarregar pdf

Un equip de l'ETSEA elabora el Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida


Observatori del Paisatge - Terres de Lleida - Unitat 18. Aspres de la Noguera
Terres de Lleida - Unitat 18. Aspres de la Noguera
Un equip de professors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, dirigit per Cristina Vega i del qual en formen part Josep A Conesa, Joan Pedrol, Sílvia Espinal i José Antonio Martínez, ha elaborat, en col·laboració amb un grup d’investigadors de la UPC, el Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida, sota la direcció de l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Aquest document, que se sotmet a partir d’ara i durant un mes a informació pública, és un instrument previst en la Llei del Paisatge de Catalunya per inventariar i analitzar els valors paisatgístics de la zona i servir de suport a la planificació territorial.

Aquest catàleg, que inclou les comarques del Segrià, l’Urgell, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i la Segarra, ha estat el primer a enllestir-se dels set que té previst elaborar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. El seguirà properament el del Camp de Tarragona, l’Alt Pirineu i l’Aran, les comarques gironines, les Terres de l’Ebre, la Regió metropolitana de Barcelona i les comarques centrals.

Observatori del Paisatge - Terres de Lleida - Unitat 11. Costers de l'Ebre
Terres de Lleida - Unitat 11. Costers de l'Ebre
El paisatge de les Terres de Lleida, majoritàriament agrícola, es divideix, segons descriu el Catàleg, en un total de 22 unitats de paisatge definides tant a partir de dades morfològiques (relleu, hidrologia) com socials i culturals (usos del sòl, elements històrics i patrimonials). A més de la descripció i la cartografia de les diferents unitats, el catàleg dedica una atenció especial als paisatges de l’àrea travessada per l’autovia A-2 i el ferrocarril, l’horta de Lleida, els nous regadius del canal Segarra-Garrigues i el parc fluvial del Segre, uns paisatges sotmesos a intenses dinàmiques de transformació necessitats d’una protecció, gestió i ordenació específica, atesa la seua complexitat.

El document, tot i que alerta dels riscos que per a la continuïtat dels paisatges tradicionals suposen aquestes transformacions, destaca l’elevat valor paisatgístic i ecològic de les Terres de Lleida, valors considerats com a elements claus per impulsar el turisme i el desenvolupament econòmic de la zona.Les unitats de paisatge identificades a les Terres de Lleida són les que es mostren en el següent mapa:


Unitats del Paisatge - Terres de LleidaMÉS INFORMACIÓNOTÍCIES RELACIONADES 

noticia 6 d'abril de 2006
La Universitat de Lleida participa en l’elaboració del Catàleg del Paisatge de la Plana de Lleida

print enrera pujar