Preu del títol

 Descarregar pdf

El preu del títol és el que fixa el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs corresponent.

Els preus són:

  • Títol  universitari oficial de graduat/ada  diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a,  màster universitari oficial i de doctor/a amb Suplement Europeu al Títol i duplicat: 218,15€
  • Suplement Europeu al Títol: 32,75€


A aquestes quantitats s’apliquen les exempcions i bonificacions que preveu la normativa vigent.

 
   Darrera modificació: