Certificat substitutiu del títol

 Descarregar pdf

Per demanar el Certificat Substitutiu del Títol s'ha d'haver demanat, prèviament,  el títol oficial mitjançant la nostra Seu Electrònica o bé adreçant-vos a la Secretaria del Centre on heu cursat el vostres estudis.

Aquest certificat s’expedeix només pels alumnes que s’han de col·legiar en Col·legis Professionals o per accedir a les proves selectives de formació sanitària especialitzada.  Per altres casos consulteu al vostre centre si és necessari demanar-lo.

Aquest certificat conté la mateixa informació que figura en el resguard del títol i el signa el rector. Té els mateixos efectes que el títol oficial i s’expedeix amb caràcter provisional amb una validesa d’un any.

Els estudiants matriculats a la UdL heu de presentar la sol·liciutd del certificat substitutiu del títol a través de la seu electrònica.

  1. Descarregueu i guardeu en el vostre ordinador el formulari següent: Sol·licitud del CST.
  2. Tanqueu el document del navegador. Obriu i empleneu el document descarregat amb l'Adobe Acrobat i deseu els canvis.
  3. Aneu a la seu electrònica i en l'apartat d'Estudiantat passeu directament al pas 3, seleccioneu el vostre perfil d'estudiant:
    • centres propis: premeu el botó per a Estudiants UdL: graus, màsters i doctorat.
  4. Adjunteu la vostra sol·licitud a aquella instància i ompliu les dades que faltin.
  5. Premeu el botó de "Registre i signatura".
  6. Rebreu un correu amb la confirmació de realització del tràmit de registre.

 


Si no ho podeu fer de manera telemàtica també ho podeu fer per correu postal o correu electrònic. En ambdos casos haureu de fer una sol·licitud adreçada al rector i signada originalment (no s'acceptaran fotocòpies o còpies escanejades) i no us oblideu de signar-la per tal de poder registrar-la.

Aquesta és l'adreça on la podeu enviar:

Universitat de Lleida
Secció de Títols
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
gestioacademica.titols@udl.cat
 

La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional.

   Darrera modificació: