Enquestes i resultats

xxxxx

La satisfacció dels agents implicats amb les titulacions .....

 

Satisfacció
 • Planificació de les enquestes pel curs 2019/2020
 • Qüestionaris adreçats a:
  • Estudiantat
  • Professorat
  • PAS
  • Col·laboradors externs
  • Ocupadors
 • Resultats:
  • Estudiantat
  • Professorat
  • PAS
  • Col·laboradors externs
  • Ocupadors
 
Resultats acadèmics de les titulacions
 • Desplegable titulacions amb accés als indicadors resum del DATA
 
Resultats acadèmics dels centres