Avaluació Docent del Professorat

xxx

L'avaluació docent del professorat és el procediment a través del qual el professorat sol·licita la valoració dels seus mèrits docents, d'acord amb el Manual d'Avaluació docent del professorat de la UdL (MADP), aprovat pel Consell de Govern, d'acord amb el procediment definit i acreditat per AQU Catalunya. El principal objectiu de l'avaluació és afavorir la millora continuada de la qualitat de la docència i de la formació de l'estudiantat universitari. 

 

Avaluació pels quinquennis docents

  • Qui la pot sol·licitar?
  • Convocatòria 2019
  • Instruccions pel professorat

Avaluació per a la certificació docent

  • Qui la pot sol·licitar?
  • Convocatòria 2019
  • Instruccions pel professorat

Informació per als agents de l'avaluació docent

  • Instruccions pels centres
  • Instruccions pels departaments
  • Rúbriques d'avaluació del MADP
  • Preguntes freqüents

Planificació de les convocatòries 2019