Cursos d'italià

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació per al curs 2019-2020

  • Cursos del segon quadrimestre

Pendent de determinar

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials

  • Cursos anuals

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, B1 i C1.2

Durada: 120 hores

Conversa internivells (B1/B2) al 1r i 2n quadrimestre

Durada: 30 hores

Calendari i horaris:

A1: 3/10/19-21/05/20, dimarts i dijous, 16-18 h 

B1: 2/10/19-27/05/20, dilluns i dimecres, 16-18 h curs suspès

C1.2: 3/10/19-21/05/20, dimarts i dijous 18-20 h

Conversa internivells (B1/B2): 2/10/19-22/01/20, dimecres, 18-20 h curs suspès

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Aules: campus de Cappont, edifici Centre de Cultures, aula 0.12

Preu:  UdL 366 € / Externs UdL 500,40 €

Preu del curs de conversa: UdL 129,60 h / Externs UdL: 187, 50 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació del curs A1 és final. La informació específica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

El certificat d'aquest nivell és propi de la UdL, vàlid per acreditar els coneixements d'italià en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 i C1.2 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CELI 2 (B1) i CELI 4 (C1) són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

L'avaluació del curs de conversa consisteix en un certificat d'assistència (80% d'assistència com a mínim).

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.