Requisits

Per accedir als cursos generals de llengua (excepte per al nivell A1) cal:

Les persones que tinguin un certificat que no aparegui al quadre el poden fer arribar a l’Institut de Llengües perquè en valori la idoneïtat. 

Per matricular-se als cursos específics, de llenguatges d’especialitat cal tenir en compte els requisits establerts per a cada curs concret.

  • Català administratiu semipresencial: nivell C1 de català
  • Curs de llengua i cultura italiana semipresencial: nivell B2 d'italià

 (consulteu al gener els requisits per als cursos del segons semestre)

PROVES DE NIVELL

Les proves de nivell són gratuïtes la primera vegada que es fan i tindran una validesa de dos cursos acadèmics. En cas que un alumne vulgui tornar a fer la prova haurà d’abonar les taxes corresponents (UdL: 10,10 € / Externs UdL: 21,32 €). En aquest cas, prevaldrà el resultat de la prova més recent. En qualsevol cas, només se’n pot fer dos cada curs acadèmic.

El resultat de la prova de nivell, que es comunicarà per correu electrònic, indicarà el nivell al qual es pot matricular la persona interessada. No obstant això, es podrà matricular al nivell immediatament inferior si creu que no podrà assumir els objectius del curs (en cap cas podrà fer-ho en un nivell superior).

Consulteu el calendari i procediment de les proves de nivell. Per a l'accés als cursos en línia de xinès, consulteu la informació específica de les seues proves de nivell.

 

Informació sobre la matrícula.