Requisits

Les persones que tinguin un certificat que no aparegui al quadre el poden fer arribar a l’Institut de Llengües perquè en valori la idoneïtat.

Les proves de nivell són gratuïtes la primera vegada que es fan i tindran una validesa de dos cursos acadèmics. En cas que un alumne vulgui tornar a fer la prova haurà d’abonar les taxes corresponents (UdL: 10 € / Externs UdL: 20,30 €). En aquest cas, prevaldrà el resultat de la prova més recent.

El resultat de la prova de nivell indicarà el nivell al qual es pot matricular la persona interessada. No obstant això, es podrà matricular al nivell immediatament inferior si creu que no podrà assumir els objectius del curs (en cap cas podrà fer-ho en un nivell superior).

Consulteu el calendari de les proves de nivell.

  • Per matricular-se als cursos específics, de llenguatges d’especialitat i conversa cal tenir en compte els requisits establerts per a cada curs concret. En el cas de català administratiu i jurídic, nivell C1 de català. En el cas d'anglès, conversa B1 (B1 assolit), conversa B2 (B2 assolit), conversa C1 (nivell C1 assolit) manteniment A2, B1, B2 i C1. En el cas  de francès, conversa B1 (B1 assolit) i manteniment B1 i en el curs de conversa internivells d'italià (B1/B2) (B1 assolit).

 

 

Informació sobre la matrícula.