Requisits

Les persones que tinguin un certificat que no aparegui al quadre el poden fer arribar a l’Institut de Llengües perquè en valori la idoneïtat.

Les proves de nivell són gratuïtes la primera vegada que es fan i tindran una validesa de dos cursos acadèmics. En cas que un alumne vulgui tornar a fer la prova haurà d’abonar les taxes corresponents (UdL: 10,10 € / Externs UdL: 21,32 €). En aquest cas, prevaldrà el resultat de la prova més recent. En qualsevol cas, només se’n pot fer dos cada curs acadèmic.

El resultat de la prova de nivell, que es comunicarà per correu electrònic, indicarà el nivell al qual es pot matricular la persona interessada. No obstant això, es podrà matricular al nivell immediatament inferior si creu que no podrà assumir els objectius del curs (en cap cas podrà fer-ho en un nivell superior).

Per matricular-se als cursos específics, de llenguatges d’especialitat i conversa del segon quadrimestre, cal tenir en compte els requisits establerts per a cada curs concret.

 • Català jurídic: nivell C1 de català
 • Curs de preparació per a l’examen A2 DELE: coneixements equivalents a un nivell inicial (A1) d’espanyol
 • Curs de francès per als negocis: nivell A2 de francès
 • Conversa B1 de francès: nivell B1 de francès
 • Curs de manteniment de B1 de francès: nivell B1 de francès
 • Conversa A2 d’anglès: nivell A2 d’anglès
 • Conversa B1 d’anglès: nivell B1 d’anglès
 • Conversa B2 d’anglès: nivell B2 d’anglès
 • Conversa C1 d’anglès: nivell C1 d’anglès
 • Curs d’introducció al nivell A2 d’anglès: nivell A1 d’anglès
 • Cursos de preparació per als exàmens de nivell B1 i B2 d’anglès ACLES: és molt recomanable tenir els certificats A2 i B1 d’anglès respectivament.

 Consulteu el calendari de les proves de nivell i el procediment per inscriure-s'hi.

Informació sobre la matrícula.