Cursos de francès

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació per al curs 2019-2020

  • Cursos del 2n quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS Pla de formació) i externs a la UdL

Oferta de cursos:

-Curs de conversa de nivell B1 de francès (30 h): 7/02/20-29/05/20, divendres, 8-10 h (requisit: disposar del nivell B1 de francès)

-Curs de manteniment de nivell B1 de francès (40 h): 11/02/20-21/05/20, dimarts i dijous, 14-15.30 h (requisit: disposar del nivell B1 de francès) (suspès)


-Curs de francès per als negocis (30 h)
: 3/02/20-1/06/20, dilluns, 18-20 h (requisit: disposar del nivell A2 de francès) (suspès)

Materials: consulteu la relació de llibres de text

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

Aules: campus de Rectorat, consulteu aules dels cursos

Preu: 

-Curs de conversa B1: UdL: 129,60 € / Externs UdL: 187,50 €, Rectorat, aula 2.27

-Curs de manteniment B1: UdL: 140 € / Externs UdL: 200 € (curs suspès)

-Curs de francès per als negocis: UdL: 138 € / Externs UdL: 199,80 € (curs suspès)

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos consisteix en un certificat d'assistència al curs si es fa com a mínim el 80% d'assistència a les sessions.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials

  • Cursos anuals

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS Pla de formació) i externs a la UdL

Oferta de cursos:

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2, conversa de francès B1 (al 1r i 2n quadrimestre)

Durada: 90 hores (excepte: un curs B1, de 120 h i el B2.2, de 110 hores)

Calendari i horaris:

A1: 3/10/19-21/05/20, dimarts i dijous 8-9.30 h

A2: 2/10/19-27/05/20, dilluns i dimecres 8-9.30 h

B1 (90 h): 2/10/19-27/05/20, dilluns i dimecres 14-15.30 h curs suspès

B1 (120 h): 3/10/19-21/05/20, dimarts i dijous, 16-18 h curs suspès

B2.1: 3/10/19-21/05/20, dimarts i dijous 14-15.30 h curs suspès

B2.2: 2/10/19-27/05/20, dilluns i dimecres 8-9.30 h hores i alguns dimecres repartits durant el curs de 17 a 19 h

Conversa de B1: 4/10/19-7/02/20, divendres 8-10 h curs suspès

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir.

Aules: campus de Rectorat, consulteu aules dels cursos

Preu: 

A1, A2, B1 i B2.1: UdL 274,50 € / Externs UdL 375,30 €

B1 de 120 h: UdL: 366 € / Externs UdL: 500,40 h

B2.2: UdL: 335,50 € / Externs UdL: 458,70 €

Curs de conversa: UdL: 129,60 € / Externs UdL: 187,50 €

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2 i B2.1 és final. La informació específica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements de francès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació dels cursos B1 i B2.2 (B2) és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats DELF B1 i B2 són reconeguts internacionament. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

L'avaluació del curs de conversa consisteix en un certificat d'assistència (80% d'assistència com a mínim).

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials