Cursos de català

Información en español Information in English

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació per al curs 2019-2020

 • Cursos del segon quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2 i B1 (només comunitat universitària), B2, C1, C2, i català jurídic

Durada, dates, horaris i preus dels cursos:

Consulteu l'oferta de cursos del segon quadrimestre

Important: en el curs d'A1 i A2 ajornem l'inici una setmana. Inici d'A1: 17/02/20: Inici d'A2: 17/02/20

Preus: Consulteu els preus de cada curs en el document de l'oferta dels cursos del segon quadrimestre. El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia:

 • Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores.
 • Els cursos de nivells A2 i B1 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat.
 • El curs de nivell B2 és semipresencial, és a dir combina 40 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 40 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
 • Els cursos de nivell C1 i C2 són semipresencials, és a dir, combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
 • El curs de català jurídic és presencial.

Lloc: campus de Cappont, consulteu aules dels cursos

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Avaluació:

 • L'avaluació dels cursos dels nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 i català jurídic és final. La informació especiífica de com se superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.

Matrícula: al gener. Consulteu l'apartat de requisits i de matrícula.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

 ---------------

Curs de nivell 1 de llengua de signes catalana

Destinataris : UdL (estudiants, Alumni (Associació Antics Alumnes), PDI, PAS) i externs a la UdL

Durada: 75 h (50 h teòriques + 25 h de pràctiques)

Dates i horari: 11/01/2020-25/04/2020, dissabtes, 9-14 h

Lloc: Campus de Cappont, C/ Jaume II, 71, edifici Polivalent, aula 3.11

Preu: UdL: 100 € / externs UdL: 125 €

Matrícula: del 27 de novembre a l'11 de desembre de 2019 a través d'un formulari en línia operatiu durant el termini establert.

Consulteu la documentació que necessiteu per formalitzar la matrícula: documentació

Accés al formulari a partir del dia 27 de novembre a les 9 h. Formulari tancat

Metodologia: Les sessions presencials combinaran les explicacions teòriques amb  activitats més pràctiques fora de l'aula.

Material: Diccionari temàtic de llenguatge de signes català, d’Ignasi Martín i Marisa Alvarado (es podrà comprar el primer dia de classe).

Avaluació: Avaluació continuada que consisteix en un examen escrit, en un examen de llengua de signes i l’assistència com a mínim al 65% de les sessions (teòriques i pràctiques). 

S'obtindrà un certificat de nivell si se supera l’avaluació prevista. L’alumnat que assisteixi com a mínim al 80% de les sessions podrà demanar un certificat d’assistència.

 

 •  Cursos del primer quadrimestre

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS) i externs a la UdL

Nivells: A1, A2 (només comunitat universitària), B1 (només comunitat universitària), B2, C1, C2, català administratiu i català jurídic

Properament s'informarà d'un curs de Llengua de signes catalana

Durada, dates, horaris i preus dels cursos:

Consulteu l'oferta de cursos del primer quadrimestre

Al segon quadrimestre hi haurà una oferta semblant

Preus: Consulteu els preus de cada curs en el document de l'oferta dels cursos del primer. El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia:

 • Els cursos de nivells A1 són presencials, de 40 hores.
 • Els cursos de nivells A2 i B1 són virtuals tutoritzats, és a dir, combinen una sessió d'1,5 hores un cop a la setmana (20 hores en total) amb unes 70 hores d'aprenentatge autònom mitjançant els materials virtuals Parla.cat, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat.
 • El curs de nivell B2 és semipresencial, és a dir combina 40 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 40 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
 • Els cursos de nivell C1 i C2 són semipresencials, és a dir, combinen 45 hores de formació presencial un cop per setmana i unes 45 hores de formació virtual a través del campus virtual de la UdL.
 • Els cursos de català jurídic i administratiu són presencials.

Lloc: campus de Cappont, consulteu aules dels cursos

Crèdits ECTS: 3 ECTS (A1) i 5 ECTS (A2 i B1). Només per a l'estudiantat de mobilitat

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada curs

Un cop confirmats els cursos, es pot adquirir el material necessari que es farà servir. 

Avaluació:

 • L'avaluació del curs A1 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes, la realització de les proves fetes al llarg del curs i l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. El certificat d'aquest nivell és propi de la UdL, vàlid per acreditar els coneixements de català en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • L'avaluació dels cursos dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 i català jurídic és final. La informació especiífica de com se superen els cursos es donarà a l'inici dels cursos. Els certificats CLUC català (universitats catalanes) són homologats als de la Generalitat de Catalunya. Consulteu més informació sobre aquests exàmens.
 • L'avaluació del curs de català administratiu és final i, si es supera, s'obtindrà un certificat d'aprofitament.

 

Informació sobre la convocatòria d'exàmens del 8 de febrer de 2020

Informació per als alumns dels cursos de català 2019-2020 del primer quadrimestre: consulteu la informació

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.