Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índex   
   

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i els dimarts de 15.30 a 17.30 h

Del 15 de juny al 31 d'agost de 2019: de 9.30 a 14 h

L'Institut de Llengües romandrà tancat del 5 al 26 d'agost de 2019

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes de 15.30 a 17.30 h
 
Del 15 de junio al 31 de agosto de 2019: de 9.30 a 14 h
 
El Instituto de Lenguas permanecerá cerrado del 5 al 26 de agosto de 2019

 

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 and Tuesday, from 15.30 to 17.30

From the 15th June to the 31st August 2019: from 9.30 to 14

The Language Institute will be closed from the 5th to the 26th August 2019