Cursos d'alemany

Informació per al curs 2020-2021 pendent de determinar

Informació per al curs 2019-2020

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI i PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2 i B2.2

Metodologia, calendari i horaris:

A1 presencial 120 hores: 2/10/19-27/05/20, dilluns i dimecres 16-18 h curs suspès

A2 presencial 120 hores: 4/10/19-29/05/20, dimarts i divendres 15-17 h curs suspès

B2.2 presencial: curs suspès

Preu: UdL 366 € / Extern UdL 500,40 €        

El preu dels cursos inclou les taxes d'examen.

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Materials: pendents de determinar

Aules: campus de Cappont, pendents de determinar

Avaluació:

L'avaluació de tots els cursos és final és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. La informació específica de com se supera el curs es donarà a l'inici del curs.

L'Institut de Llengües organitza les convocatòries d'exàmens oficials d'alemany a Lleida d'acord amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l'Institut Goethe de Barcelona. Els certificats del Goethe-Institut, des del Goethe-Zertifikat A1 fins al Goethe-Zertifikat C2, no perden validesa amb el temps.

Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.