Una professora de la UdL, en un grup d'experts sobre infància i adolescència

Assesora el govern català per millorar-ne l'atenció i la protecció

Descarregar pdf
balsells
M Àngels Balsells. FOTO: UdL
M.Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia de la Universitat de Lleida (UdL) és una de les persones que integren el grup d'experts que assessora el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya sobre atenció i protecció a la infància i l'adolescència.
 
Balsells, juntament amb set professores i professors de dret, psicologia i pedagogia de les universitats de Barcelona, Girona, Ramon Llull i Autònoma de Barcelona, s'ocupen d'aportar la seua expertesa en el procés engegat per la Secretària d'infància, adolescència i joventut del govern de Catalunya per millorar el sistema l'atenció i protecció d'infants i adolescents.
 
La Generalitat va iniciar aquest procés el setembre de 2019 amb la voluntat de repensar el sistema fent partíceps tots els agents implicats: professionals, associacions, col·legis professionals, acadèmia, usuaris i usuàries i les seues famílies. Des del Departament de Treball, afers socials i famílies expliquen que l'objectiu de tot plegat és reflexionar sobre l'organització, els procediments i les decisions en l'atenció a infants i adolescents per consensuar una diagnosi de la situació actual, identificar propostes de millora i elaborar un pla d'acció.
 
Fins ara, s'han realitzat enquestes a 150 professionals dels serveis centrals i territorials de la Direcció general d'atenció a la infància i a l'adolescència, s'han organitzat grups de treball amb més de 350 tècnics i personal especialitzat i més de 300 usuaris. Pel que fa al grup d'experts universitaris, es van incorporar al procés d'assessorament el passat estiu.
 

M. Àngels Balsells és directora de la Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez  de la UdL i investigadora responsable el grup de recerca en Intervencions Socioeducatives en Infància i Joventut (UB–UdL). Especialista en família i atenció a la infància, coordina l’Observatori sobre la infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida i és vocal del ple de l’Observatori dels drets de la infància de la Generalitat de Catalunya. Des del 2010, dirigeix el conveni de recerca amb UNICEF Comitè espanyol de drets de la infància i educació.