Un terç dels programes de doctorat que coordina la UdL, 'excel·lents'

L'AQU els atorga el segell i renova els del grau en Enginyeria Informàtica i el màster en Investigació Biomèdica

Descarregar pdf
recerca ETSEA_JVPou
Recerca a l'ETSEA / FOTO: Jordi V. Pou (*)

(*) Aquesta imatge, que ha d'anar signada correctament, només pot ser utilitzada per il·lustrar aquesta informació. No pot ser arxivada, ni reutilitzar-se per a qualsevol altra informació

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat amb el segell d'excel·lència 3 dels 9 programes de doctorat que coordina la Universitat de Lleida (UdL). Concretament, els de Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, Gestió Forestal i del Medi Natural i Enginyeria i Tecnologies de la Informació. Això significa que un terç ha aconseguit la màxima qualificació en la primera avaluació que l'AQU realitza d'aquests programes a nivell de tot el territori català.  L'entitat també ha renovat el reconeixement d'excel·lència al Grau en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior i al Màster en Investigació Biomèdica de la Facultat de Medicina.
 
L'acreditació d'una titulació implica l'avaluació de 6 estàndards. El resultat conjunt d'aquests i de les bones pràctiques determina el resultat final. El reconeixement d'excel·lència s'aconsegueix quan la majoria de criteris d'acreditació d'AQU Catalunya s'assoleixen amb qualitat i, en conseqüència, s'identifiquen nombroses bones pràctiques que excedeixen el nivell mínim requerit. La durada de la distinció és de 6 anys, moment en el que la titulació ha de tornar a passar una avaluació externa per part d'acadèmics, professionals en exercici i estudiantat de l'àmbit de la titulació en qüestió.
 
En l'avaluació dels programes de doctorat de la UdL, l'AQU destaca l'adequació del professorat al programa formatiu i la qualitat dels resultats del programa formatiu. En el cas d'Enginyeria i Tecnologies de la Informació afegeix també l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge.
 
Quant al grau en Enginyeria Informàtica, que ja va aconseguir el segell d'excel·lència al 2016, el Comitè d'avaluació externa destaca aspectes com ara l'elevada satisfacció de l'estudiantat amb la competència docent i l'experiència investigadora/professional del professorat; l'eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge, especialment pel que fa als serveis d'orientació acadèmica i professional; la introducció del treball per projectes transversals entre diverses assignatures o el desenvolupament d'activitats per a impulsar la inserció laboral com el Professional Gateway.
 
Al Màster en Investigació Biomèdica, que va assolir l'excel·lència per primer cop al 2017, AQU Catalunya destaca com a fortaleses que el professorat reuneix una molt destacable experiència en els àmbits docents i investigador; el nivell dels TFMs i la seua avaluació, i que l'activitat desenvolupada s'ha traduït en indicadors acadèmics d'alt nivell.
 

MÉS INFORMACIÓ:

Cercador sobre la qualitat dels estudis universitaris de Catalunya