Un professor de la UdL, a la Comissió 'One Health' dels veterinaris catalans

Lorenzo Fraile és un dels quatre membres de l'òrgan consultiu en malalties zoonòtiques, com ara la COVID-19

Descarregar pdf
lorenzo fraile
Lorenzo Fraile. FOTO: Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida
El professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL), Lorenzo José Fraile, és un dels quatre membres de la Comissió 'On Health', creada recentment pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC). One Health (una salut) és un concepte promogut per la Unió Europea que indica que la salut humana, la salut animal i la salut mediambiental, així com la seua profilaxi, són interdependents i estan vinculades als ecosistemes on coexisteixen.
 
La Comissió s'ha constituït amb l'objectiu de ser un òrgan consultiu en la gestió i control de les malalties zoonòtiques, és a dir les transmissibles entre animals i persones -com ara la COVID-19-, que es posa al servei de la societat, l'administració pública i els mitjans de comunicació, expliquen des del CCVC.
 
A més de Fraile, integren la comissió Àngels Calvo, catedràtica del Departament d’Anatomia i Sanitat Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ secretària general de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona; Natàlia Majó, responsable del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); i Maite Martín, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de la Conferència de Degans i Deganes de Facultats de Veterinària d'Espanya.

Els representants d’aquest nou organisme expliquen com fins a un 60% de les malalties infeccioses són d’origen animal i que, per tant, les zoonosis són un repte vigent per a la salut pública. “Quan una malaltia afecta el conjunt de la població s’ha d’abordar des de la perspectiva epidemiològica independentment de l’espècie animal afectada i els veterinaris poden aportar la seua experiència i coneixement en la gestió i control de malalties contagioses".

"Alguns exemples han estat la tuberculosi i la brucel·losi i avui ho és el virus de Nil, que es presenta com un repte actual. Per això, és fonamental que els veterinaris i les veterinàries formin part dels equips interdisciplinaris de prevenció i lluita contra aquestes epidèmies", afegeixen.


Fraile és doctor en veterinària, en la branca de farmacologia experimental i clínica, per la Facultat de Veterinària de Saragossa. Va treballar com a clínic de porcí per Cargill Espanya S.A i Picber, i com a investigador al Centre d'Investigació en Sanitat Animal IRTA-CReSA, així com per l'Agència Europea del Medicament. Professor de l'àrea de Sanitat animal a la UdL imparteix docència al Màster de sanitat i producció porcina i al doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal. Les seues línies de treball són la farmacologia clínica, l'epidemiologia i la immunologia aplicada i la seua recerca se centra en optimitzar els programes de medicina preventiva en animals de producció.