Un dels guardonats amb el Nobel de la pau 2007, honoris causa de la UdL

Aproven destinar 250.000 € del superàvit del 2016 al quiròfan mòbil veterinari

Descarregar pdf
RattalLal_foto_OhioStateUniversity
Rattal Lal. FOTO: The Ohio State University

El proper mes de juny, i coincidint amb la celebració a la Universitat de Lleida del Congrés mundial sobre conservació del sòl i de l'aigua sota el canvi global (CONSOWA), la UdL investirà doctor honoris causa al científic indi i professor de Ciència del Sòl a la Universitat de l'Estat d'Ohio (Estats Units), Rattal Lal.

Així ho ha aprovat avui el Consell de Govern, a proposta dels departaments de Producció Vegetal i Ciència Forestal, i de Medi Ambient i Ciències del Sòl de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. Lal va ser un dels experts que va formar part del Panell intergovernamental del canvi climàtic (IPCCV) que al 2007 va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, que també va rebre l'exvicepresident nord-americà, Al Gore.

Actual president electe de la Unió Internacional de Ciències del Sòl, Lal és un dels científics que més han contribuït en les últimes dècades al desenvolupament i promoció d'estudis i investigacions sobre l'ús i maneig de les terres i la conservació de sòls i aigua. Les seues línies de recerca també tenen a veure amb la seguretat alimentària, la conservació ambiental i els efectes del canvi climàtic.

La sessió també ha donat el vistiplau als comptes anuals de l'exercici 2016 de la Universitat de Lleida i de la seua Fundació. El gerent ha informat que, en el cas de la UdL, s'han liquidat ingressos i reconegut obligacions per import dels 81,9 milions d'euros pressupostats, 1 milió d'euros menys d'ingressos i 1,7 milions més de despeses que al 2015, amb un romanent de tresoreria de 382.054,16 €, inferior al de l'exercici anterior.

Pel que fa a la Fundació, el resultat de l'exercici 2016 ha estat de 19.537,81 €, mentre que al 2015 va ser de -30.557,55 euros.

L'informe d'auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors SL, conclou que els Comptes Anuals de l’exercici 2016 "expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del pressupost de la Universitat de Lleida de la UdL a 31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix."

El Consell de Govern ha acordat destinar 250.000 € del superàvit a l'adquisició d'un quiròfan mòbil veterinari, previst en la memòria d'implantació del doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.

D'altra banda, el vicerector de Docència, Francesc Garcia, ha informat sobre el Pla Estratègic del Campus Universitari d'Igualada, que impulsa l'Ajuntament de la capital de l'Anoia amb el suport de la Generalitat i la UdL. Als actuals estudis d'Infermeria i el doble grau de Nutrició i Fisioteràpia que imparteix la UdL, s'afegirien les titulacions del Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) que estaven adscrites a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): Enginyeria Química, Enginyeria de l'Organització Industrial i diversos màsters. El pla es desenvoluparà en dos fases, una de transició fins al 2020, i una posterior de consolidació que s'allargarà als anys següents.

"En el Pla es plantegen altres línies de formació sobre àmbits com la fabricació digital i les TIC ens els processos industrials; la salut; i ampliar l'oferta de formació contínua adreçada als treballadors dels sectors industrials i dels serveis dels territoris d'Igualada i de la seua àrea d'influència", ha explicat Garcia.