Un 45% de la comunitat universitària ha patit comentaris masclistes a la UdL

Un sondeig amb 1.219 persones revela que els homes són menys tolerants amb el col·lectiu LGBT

Descarregar pdf
festa
Un 80% percep les festes universitàries com l'espai amb més riscos. FOTO: UdL
Un 45% de la comunitat universitària afirma haver patit comentaris masclistes a la Universitat de Lleida (UdL) i un 25% LGBTfòbics. Així ho posa de manifest l'estudi Violència de gènere i LGBTfòbia en l'àmbit universitari. Anàlisi de la percepció entre la comunitat universitària, dut a terme entre setembre i novembre del 2019 pel Centre d'igualtat d'oportunitats i promoció de les dones Dolors Piera amb fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere 2018.
 
Un 46,5% de l'estudiantat afirma haver-ne patit, per un 45,6% del personal docent i investigador (PDI), un 37,2% del personal d'administració i serveis (PAS) i un 46,7% de les persones que tenen el doble perfil (PAS/PDI). En tots els col·lectius són les dones les més violentades, un 66,2% de mitjana. El personal de la UdL diu haver-ne estat víctima en un 30% per part d'alumnat i en un 26% per part de professorat; mentre que l'estudiantat n'és objecte en un 51% d'altres companys i en un 21% de docents.  
 
Un 72% de les persones que han participat en l'estudi percep que la UdL és un espai on es donen actituds i comportaments masclistesen alguna ocasió, un 6% molt sovint i un 22% mai. Són els alumnes homes qui més creuen que no es donen mai, un 15% del total d'enquestats que afirmen que això no passa. Ara bé, tots els col·lectius coincideixen que les festes universitàries són els espais de més risc de la UdL per patir algun tipus d'assetjament o violència, ja que les assenyalen el 80%.
 
Quant a la LGBTfòbia, també són les dones les més afectades, un 59,5%. I també ho són per comentaris racistes. Del 35% de la comunitat universitària que n'ha estat objecte, un 63,5% són dones.
 
Els homes de tots tres col·lectius són els que mostren menys tolerància cap al col·lectiu LGBT, tot i que la mitjana de suport total de tota la comunitat universitària és molt elevada. La major tolerància és per a les lesbianes i les persones bisexuals, amb un 94,5%, els gais amb un 92,9%, i baixa fins al 85,3% quan es pregunta per les persones trans. Són els estudiants homes els que mostren més rebuig envers aquest darrer col·lectiu, ja que un 1,5% farien tot el possible per no coincidir més amb una persona trans, pel 0% de les alumnes dones; mentre que PAS i PDI homes les rebutgen en un 0,8%, pel 0,4% del personal femení.
 
L'estudi del Centre Dolors Piera, basat en una enquesta anònima on van participar 1.219 persones (488 homes, 721 dones, 10 no binàries) que eren alumnat de grau de tots els centres (729), PDI (264), PAS (196) i PAS/PDI (30), evidencia una conclusió que ja es posava de manifest en una anàlisi del 2013 (Percepció de la violència de gènere en l'entorn universitari. El cas de l'alumnat de la UdL) i és que els espais universitaris no són immunes a la violència de gènere. Es tracta d'un fenomen estructural que impregna totes les esferes i tots els àmbits de la societat, sense distingir nivell educatiu, econòmic, etc.
 
Tot i que el 69% del PAS i PDI i el 58,3% de l'alumnat identifica el masclisme com la causa principal de la violència de gènere -fet que representa una millora respecte l’estudi anterior on l’alumnat apuntava altres factors (problemes mentals o addiccions)-, la comunitat universitària no té prou clara la definició. Només un terç del PAS i PDI i prop d'un 20% de l’alumnat la defineix correctament: "aquella violència que exerceix un home sobre una dona, parella o ex-parella, com a màxima expressió de la desigualtat estructural". No obstant això, afirmen que hauria de ser una prioritat màxima per a les administracions un 57,3% del PAS i el PDI i 46,3% de l’alumnat. A més, un 64% de les persones enquestades manifesta voler rebre formació especialitzada, sent el PAS el col·lectiu més disposat.
 
Respecte l'estudi de 2013, disminueix en general en l'estudiantat el nivell de tolerància en bona part dels indicadors de violència en la parella. Del 39,8% que acceptaria el perdó després d'una agressió s'ha passat al 28,7%; del 11% que acceptaria el control al 2,4%; mentre que la gelosia ha disminuït del 34,1% al 21,9%. Aquest percentatge és similar entre el personal de la UdL que encara mostra una acceptació de la gelosia en la parella en un 20,3%. Ara bé, si es trobessin en una situació de violència, més del 90% de totes les persones enquestades afirmen que no la passarien per alt i que acudirien a algú, tot i que un terç de l'estudiantat no optaria per ningú de la UdL.
 
En tots els indicadors de violència de gènere, són les dones les que són més reticents a acceptar-los en relació als homes, sent les alumnes el col·lectiu que ha mostrat més rebuig en tots els indicadors de l'enquesta.
 
"Les dones són qui més conscienciades estan envers la violència de gènere, ja que són elles les principals afectades i a les quals van dirigides les campanyes de prevenció. No obstant, és necessari actuar sobre els homes per tal que adoptin actituds i conductes favorables a la igualtat i la no violència i assegurar d’aquesta manera uns espais universitaris segurs", expliquen des del Centre Dolors Piera.
 
En aquest sentit, afegeixen que a partir dels resultats de l'estudi, el Centre ha dissenyat propostes de millora que suposen una continuïtat a les accions que ja es duen a terme, com ara la impartició de formacions específiques, la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència, el disseny i implementació de campanyes de sensibilització, tallers de prevenció de la violència de gènere, accions per a la prevenció de les violències sexuals i LGBTIfòbiques en les festes universitàries, etc". 
 
MÉS INFORMACIÓ: