Programa de la UdL per acollir i donar suport a persones refugiades

El curs vinent, la institució destinarà 413.000 euros en ajuts a l'estudiantat

Descarregar pdf
walterw.a CC BY-SA 2.0
Foto: walterw.a (CC BY-SA 2.0)

Foto: Flickr

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat en la sessió d'avui el Programa UdL Refugi. Dotat amb 25.000 euros, es tracta d'una iniciativa de suport i acollida per a persones apàtrides, refugiades, beneficiàries de protecció internacional i sol·licitants d'asil o protecció subsidiària, així com afectades per desastres naturals, i que hagin estat admeses en estudis oficials a la UdL. El programa podrà acollir també professorat i personal investigador en cerca de protecció internacional que tingui interessos docents o de recerca en algun centre de la UdL, així com a personal d'administració i serveis en la mateixa situació.
 
Entre els seus objectius hi ha establir un procediment per a l'acollida acadèmica que faciliti l'accés i l'admissió d'aquestes persones, un programa de suport a l'aprenentatge de la llengua, ajuts a l’estudi per cursar programes de grau, màster o doctorat, oferir acompanyament a través del Programa de Voluntariat-Lligams o del de Mentories, en la recerca d'allotjament, d'oportunitats de feina, d'oci, de formació, traducció, suport en gestions burocràtiques, així com atenció psicològica i assessorament puntual administratiu i jurídic. El programa també preveu dur a terme accions de sensibilització i educació per a la transformació social per elevar la presa de consciència entre la comunitat universitària.
 
D'altra banda, també s'ha donat llum verda al Programa Tutoresport UdL de representació esportiva i alt nivell per tal que l'estudiantat de grau, màster o doctorat de la UdL pugui compatibilitzar els seus estudis i la participació en les activitats i competicions esportives universitàries. Els objectius del programa són aconseguir que l'alumne pugui confeccionar correctament el seu itinerari acadèmic, obtenir el màxim grau d'eficiència i eficàcia en el seu rendiment esportiu i acadèmic, així com captar estudiants que tinguin els requisits per acollir-se al programa. El document preveu assignar un tutor o tutora a cada estudiant esportista, adaptar les diferents activitats acadèmiques i docents a la pràctica esportiva, facilitar al màxim els tràmits administratius de gestió acadèmica i fer un seguiment continuat i personalitzat del seu rendiment acadèmic.
 
El Consell de Govern també ha aprovat diferents convocatòries d'ajuts a l'alumnat que se sumen a les què van ser aprovades en l'anterior. En total, la UdL destinarà per al curs vinent 413.092 euros a aquest col·lectiu, 68.521 més que el curs anterior. Pel que fa a la sessió d'avui, s'ha donat llum verda als ajuts a l'estudi per a estudiants amb situacions socioeconòmiques greus. Amb una dotació de 20.000 euros, estableixen un import màxim de 1.500€ per estudiant de grau o màster i es poden sol·licitar fins el 15 de febrer de 2023. Els ajuts a l'estudi per a situacions d'emergència, amb un import global de 10.000€, estan destinats a l'alumnat que es trobi amb greus dificultats econòmiques, socials o familiars i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades. En aquest cas, estaran oberts fins el 30 de juny del 2023.
 
Els ajuts per a l'habitatge i el desplaçament per a estudiants de grau, amb un import global de 80.000 euros, són per a persones que no superin el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat o l'equivalent corresponent a la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. El termini per demanar-los acaba el 31 d'octubre de 2022 i només es podrà sol·licitar una modalitat o la d'habitatge, o la de desplaçament. Els ajuts per a estudiants amb necessitats educatives especials, subvencionen part de les despeses de compra dels mitjans i adaptacions per seguir l'activitat acadèmica i avaluativa. El termini per a presentar sol·licituds a aquesta convocatòria, dotada amb 4.000€, acaba el 31 d'octubre de 2022. Mentre, les beques-salari són per a l'alumnat de nou ingrés amb una nota mitjana de batxillerat o cicles formatius de grau superior d'entre 9 i 10. L'import màxim és de 20.000 € per a beques de 4.000€ cadascuna i es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2022. Finalment, les beques d'introducció a la recerca augmenten de 45 a 70 respecte l'anterior convocatòria. Amb el suport financer del Consell Social, la dotació total és de 109.092€. Hi ha temps fins al 31 d'octubre de 2022 per presentar-s'hi.
 
La sessió també ha servit per donar llum verda a la creació d'una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCCi) que té l'objectiu de donar visibilitat als investigadors i investigadores i grups de recerca de la UdL, així com  incrementar la cultura científica de la ciutadania. La UCCi dependrà de la coordinació de Comunicació, Difusió i Premsa i en el termini màxim de 9 mesos presentarà candidatura per incorporar-se a la Xarxa UCCi de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), que actualment aplega un centenar d'aquestes unitats d'universitats, centres de recerca i altres institucions relacionades amb la ciència.
 
En un altre ordre de coses, el Consell de Govern ha aprovat el canvi de denominació del departament de Tecnologia d'Aliments per la de departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments.