Segell internacional de qualitat per a graus i màsters de l'EPS

El renoven cinc titulacions i l'obté per primer cop l'Enginyeria de l'energia i la sostenibilitat

Descarregar pdf
eps
Alumant de l'EPS. FOTO: UdL
El Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat que s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) ha obtingut el segell internacional de qualitat EUR-ACE que atorga l'agència alemanya d'Acreditació de Programes d'Estudis en Enginyeria, Informàtica, Ciències Naturals i Matemàtiques (ASIIN). Es tracta d'una certificació per a titulacions d'enginyeria que identifica programes de grau i màster d'alta qualitat a Europa i l'estranger.
 
Aquest grau se suma així als d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i al màster en Enginyeria Industrial, que van obtenir el segell ASIIN-EUR-ACE al 2015 i que ara han vist renovada aquesta acreditació europea després que el passat mes de febrer visités l'EPS el comitè avaluador de l'ASIIN. 
 
D'altra banda, el grau i el màster en Enginyeria Informàtica, han renovat el segells de qualitat l'ASSIN-Euro-Inf, que atorga la mateixa agència- en aquest cas per a titulacions en informàtica- i que també van obtenir l'any 2015. Aquest segell, que facilita la mobilitat acadèmica i professional, valora especialment els resultats d'aprenentatge a nivell de grau i màster.
 
Els segells ASIIN "certifiquen que un estudi compleix els requisits d'alt nivell de la ciència i la pràctica professional de les disciplines avaluades. Al mateix temps, documenta que hi ha condicions marc segures per a un bon ensenyament i un aprenentatge reeixit. La concessió del segell es basa en estàndards professionals reconeguts aplicats als resultats d'aprenentatge, d'acord amb el Marc Europeu de Qualificacions i les normes i directrius europees".
 
El comitè avaluador ha destacat com a punts forts de l'EPS: l'estreta relació professorat-alumnat, les accions tutorials, la implicació de l'entorn empresarial, les dobles titulacions engegades amb institucions internacionals, la qualitat de les infraestructures docents, les metodologies proactives emprades per millorar la formació de l'estudiantat, com ara els cursos zero d'anivellament o la qualificació curricular.   
 
L'obtenció d'aquests segells s'emmarca en l'estratègia d'internacionalització engegada per l'EPS el curs 2015-2016 per les titulacions de l'àmbit de l'enginyeria informàtica i industrial, explica la director de l'Escola Magda Valls. "Haver-los obtingut ens ha permès augmentar la mobilitat, tant del nostre alumnat com d'estudiantat estranger que vol cursar estudis d'enginyeria a la nostra Universitat, així com establir dobles titulacions amb universitats estrangeres de prestigi". Actualment l'EPS oferta 12 dobles titulacions amb institucions de Dinamarca, Finlàndia, Brasil i Indonèsia. Valls també destaca el minor internacional Global Acting in TIC que permet cursar durant un semestre assignatures als Països Baixos, Bèlgica, Àustria, Sud-àfrica i a l'EPS de la UdL.