Segell de qualitat per Edicions i publicacions de la UdL

El certificat EFQM model 2013 té una validesa de dos anys

Descarregar pdf

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida ha obtingut el Segell de Compromís cap a l'Excel·lència Europea (EFQM Model 2013) per part d'AENOR (Club Excel·lència en Gestió). És el primer nivell del sistema de reconeixement a l'excel·lència segons el Model d'Excel·lència EFQM (European Foundation for Quality Management o Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat) i té una validesa de dos anys.

L'obtenció del segell ha suposat quatre anys de feina que han estats supervisats per la Unitat d'organització i processos de la Universitat de Lleida. El reconeixement suposa un aval de qualitat respecte l'organització i els processos d'Edicions i Publicacions de la UdL i el seu compromís amb la voluntat de millora dels seus serveis. 

Entre els punts forts d'Edicions i Publicacions, els avaluadors externs en destaquen el
control pressupostari i l'autosuficiència econòmica de la unitat, la maduresa del procés productiu d'edicions, la capacitat adaptativa i de gestió del canvi i l'adaptació a les noves tecnologies.

A més de la UdL, compten amb segells EFQM les editorials de les universitats de Sevilla, Màlaga, Còrdova, Cadis, Internacional d'Andalusia i Castella-la Manxa.